Hubertská mše Kunratice (foto Krista Frolková)

Myslivecké slavnosti v Praze (foto Pavla Bláhová, Christa Frolková)

Soutěž o nejlepší guláš - Zahrádky (foto Jiřina Špálová, Hana Melcrová)

Mezinárodní konference v Srbsku (foto Lubomír Stejskal)

Střelecké závody klubu (foto Václav Přibáň, Lubomír Stejskal, Aneta Limburská)

Barvářské zkoušky - Věžky u Kroměříže (foto Václav Přibáň)

Natura Viva 2017

Setkání u Blanických rytířů II (Foto Mgr. Jarmila Vaníčková)

Setkání u Blanických rytířů (foto Lubomír Stejskal)

Členská schůze Šiklův Mlýn (foto členky klubu)

Naháňka - Hartmanice (foto Václav Přibáň)