Co zde naleznete?              

Myslivecká mluva - připravily jsme pro vás novou záložku v sekci vzdělávání (budeme postupně doplňovat)

 

Latinské názvy zvěře, doby lovu zvěře - zvěř rozdělena na savce, ptáky, s dobou lovu i chráněné včetně latinských názvů

 

Latinské názvy - zatím jen dřevin, ryb, houbových a hmyzích škůdců, ale už pro vás připravujeme jména z dalších oborů

 

Různé články - oborní chovy, lov černé zvěře a další

 

Slovník výrazů ČJ - AJ  - nejčastěji používané termíny z myslivosti, lesnictví, přehled názvů dřevin

 

Zajímavé odkazy - přehled významných organizací v myslivosti, vzdělávací portály, odkazy na portály s počasím, odkazy na kamery, které sledují zvěř on-line,  ale i rady, jak správně třídit odpad

 

Střelectví - sportovní střelectví, pravidla, akutální akce, odkazy

 

Myslivecká kynologie - zkratky, informace o skupinách loveckých psů...

 

První pomoc - protože ta se hodí vždycky...

                                               

 

Právní předpisy - přehled

Zákony

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

 

Vyhlášky

Vyhláška MZE č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Vyhláška MZE č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěřě a o bližších podmínkách provádění lovu

Vyhláška č. 480/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška č. 350/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

Vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

 

Normy

Oborová norma ON 48 0016 - Názvosloví v lesním hospodářství (Myslivost, názvy a definice)

 

 

               §            §             §             §             §             §