Střelectví

 

                  PŘEHLED  AKCÍ  zde:                    střelecké akce

 
                   hledáte anglický výraz:                slovník

 

Sportovní střelecké disciplíny

Za možnost uveřejnit níže uvedené informace děkujeme MUDr. Marku Škantovi - správci webu www.asat.cz

 

ASAT je dobrovolnou organizací občanů, sdružených s cílem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost z palných brokových zbraní se zvláštním zřetelem na disciplíny spadající do působnosti FITASC. ASAT pořádá vrcholné soutěže – Mistrovství ČR ve všech vyhlášených disciplínách a do její působnosti spadá i pořádání mezinárodních soutěží. ASAT organizuje a řídí státní reprezentaci v disciplínách řízených FITASC ASAT je oprávněna vydávat pravidla sportovní střelby, vydávat v rámci disciplín ve své působnosti svým členům licenci trenéra a rozhodčího. ASAT dbá na to, aby jednotlivé soutěže registrované u ASAT probíhaly podle pravidel vydaných mezinárodními organizacemi nebo ASAT.

                                                                     

Compak sporting

Compak sporting – je oficiální název této mladší disciplíny, která ení tak náročná na prostor a obsluhu, dá se prakticky adaptovat v rámci standardní střelnice (skeet, trap).
Pravidla Compak Sporting

 

Lovecký parcour (Sporting)

Lovecký parkúr (Parcour d´chasse, sporting) - je nejrozšířenější diciplnínou FITASC. ASAT spoluorganizoval v ČR několik Grand prix, Mistrovství Evropy v roce 2003 a 2005. Vrcholem bylo Mistrovství světa na Konopišti v roce 2007, kterého se zúčastnilo rekordních 1002 závodníků z 31 zemí světa.

Univerzální trap

Univerzální trap (Fosse universelle) - je velmi populární hlavně v jižní Evropě, v zákopu je umístěno 5 vrhaček, které vypouští terče náhodně, z každého stanoviště dostane střelec všech 5 terčů v libovolném pořadí.
 

Lovecká kombinace

Lovecká kombinace (combinée chasse) - je staronovou disciplínou pod křídly FITASC, již v roce 1921 se střílelo kulovými zbraněmi na tzv. „siluety“ terče zvěře. Dnes jde o kombinaci kulových a brokových disciplín (víceboj).

Jiná

JIná disciplína, případně jejich kombinace