Zajímavé odkazy    

 

popis odkaz
   
Českomoravská myslivecká jednota, o.s. www.cmmj.cz
Myslivost, stráž myslivosti www.myslivost.cz
Českomoravská kynologická unie https://www.cmku.cz/
   
Kluby ČMMJ, o.s.  
Klub vábičů ČMMJ, o.s. https://www.myslivost.cz/oms/klubvabicu/
Klub sokolníků ČMMJ, o.s. https://www.sokolnictvi.net/
Klub trubačů ČMMJ, o.s. https://www.trubaci.cz/
Klub fotografů ČMMJ, o.s. https://www.klubfotografu.cz/
Videoklub ČMMJ, o.s. https://www.video-club.cz/
Klub přátel  ČMMJ, o.s. https://www.cmmj.cz/Kluby-CMMJ/Klub-Pratel-CMMJ.aspx
Klub autorů ČMMJ, o.s. https://www.myslivost.cz/oms/klubautoru/
Klub Dámy české myslivosti ČMMJ, o.s. https://www.damyceskemyslivosti.cz/
   
Klub slovenských poľovníčok ksp.polovnickakomora.sk
Diana Vadászhölgy Klub www.vadasz.info.hu/dvhk/ 
   
   
Česká zemědělská univerzita www.czu.cz
Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno https://www.vfu.cz/
Vzdělávací portál "Mezi stromy" www.mezistromy.cz
   
   
CIC - The International Council for Game and Wildlife Conservation  https://www.cic-wildlife.org/index.php?id=home
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů www.uhul.cz
Ministerstvo zemědělství www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz
Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/produkty.nsf/podskupina?openform&:2012-E_5.01
Digitalizované lesní mapy https://www.starelesnimapy.cz/digitalizovane-mapy/stare-lesni-mapy/
   
Portál s informacemi o stromech z vašeho okolí https://www.stromypodkontrolou.cz/
Botanický ústav AV ČR https://www.ibot.cas.cz/index.php?p=oddeleni_geobotaniky&site=default
   
Český úřad zeměměřický a katastrální https://www.cuzk.cz/
Česká geologická služba - mapy https://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver
Národní geoportál INSPIRE https://geoportal.gov.cz/web/guest/home;jsessionid=BAA9180A3572F387980799FED79F15D5
přehled právních norem dostupných on-line
https://www.zakonyprolidi.cz
   
Třídění odpadů https://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Home.html
   
Amatérská meteorologická společnost https://www.bourky.cz/
Webové kamery Českého hydrometeorologického ústavu https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/
Norský meteorologistický institut https://www.yr.no/sted/Tsjekkia/Praha/Praha/
   

Telemetrie zvěře - jeleni, divočáci

Zajímavé pořady o zvěři, přírodě

https://zver.agris.cz

https://sportter.tv/15-priroda-zver.htm

Hlasy zvěře https://www.rozhlas.cz/hlas/portal/
Atlas hub https://www.houbareni.cz/houby.php
Atlas dřevin https://katalogy.publikace.com/letorosty/uvodem/
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů https://www.biolib.cz/
Květena ČR https://botany.cz/cs/rubrika/kvetena/   

 

   Tisíc let myslivosti                                                                             

   https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169538516-tisic-let-ceske-myslivosti/212563231120002/video/