Doby lovu

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Aktuální ke dni 1. 1. 2020 ve znění vyhlášky č. 323/2019 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

 
 
Všechny dobu lovu najdete na níže uvedeném odkazu:

www.cmmj.cz/doby-lovu/

Latinské názvy zvěře

 

Savci s dobou lovu   Chránění savci
jelenovití   šelmy
daněk skvrnitý (Dama dama)   kočka divoká (Felis sylvestris)
jelen evropský (Cervus elaphus)   medvěd hnědý (Ursus arctos)
jelenec běloocasý (Odocoileus virginianu)   rys ostrovid (Lynx lynx)
sika Dybowvského (Cervus nippon dybowskii)   vlk euroasijský (Canis lupus)
sika japonský (Cervus nippon nippon)   vydra říčníí (Lutra lutra)
srnec obecný (Capreolus capreolus)   hlodavci
šelmy   bobr evropský (Castor fiber)
tchoř tmavý (Mustela putorius)   jelenovití
tchoř stepní (Mustela eversmannii   los evropský (Alces alces)
jezevec lesní (Meles meles)    
kuna lesní (Martes martes)    
kuna skalní (Martes foina)    
liška obecná (Vulpes vulpes)    
dutorozí    
kamzík horský (Rupicapra rupicapra)    
koza bezoárová (Capra aegagrus)    
muflon (Ovis musimon)    
zajícovití    
zajíc polní (Lepus europaeus)    
králík divoký (Oryctolagus cuniculus)    
hlodavci    
ondatra pižmová (Ondatra zibethica)    
prasatovití    
prase divoké (Sus scrofa)    
     
     
Ptáci s dobou lovu   Chránění ptáci
hrabaví   dravci
bažant královský (Syrmaticus reevesii)   jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
bažant obecný (Phasianus colchicus)   káně lesní (Buteo buteo)
orebice horská (Alectoris graeca)   káně rousná (Buteo lagopus)
perlička obecná (Numida meleagris)   krahujec obecný (Accipiter nisus)
krocan divoký (Meleagris gallopavo)   moták pochop (Circus aeruginosus)
kachnovití   poštolka obecná (Falco tinnunculus)
polák chocholačka (Aythya fuligula)   raroh velký (Falco cherrug)
polák velký (Aythya ferina)   sokolovití
husa běločelá (Anser albifrons)   sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
husa polní (Anser fabalis)   sovy
husa velká (Anser anser)   výr velký (Bubo bubo)
kachna divoká (Anas platyrhynchos)   kachny
krátkokřídlí   číkra modrá (Anas querquedula)
lyska černá (Fulica atra)   čírka obecna (Anas crecca)
pěvci   kopřivka obecná (Anas strepera)
straka obecná (Pica pica)   lžičák pestý (Anas clypeata)
špaček obecný (Sturnus vulgaris)   hrabaví
vrána obecná (Corvus corone)   teřev hlušec (Tetrao urogallus)
měkkozobí   tetřívek obecný (Lyrurus tetrix)
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)   jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
holub hřivnáč (Columba palumbus)   koroptev polní (Perdix perdix)
    křepelka polní (Coturnix coturnix)
    dlouhokřídlí
    racek chechtavý (Larus ridibundus)
    sluka lesní (Scolopax rusticola)
    pěvci
    sojka obecná (Garrulus glandarius)
    havran polní (Corvus frugilegus)
    krkavec velký (Corvus corax)
    brodiví
    volavka popelavá (Ardea cinerea)
    měkkozobí
    holub doupňák (Columba oenas)
    veslonozí
    kormorán velký (Phalacrocorax carbo)