Volby do MR a DR

Vážení přátelé,

MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/  a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb, volby do Předsednictva MR ČMMJ, z.s. (předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu) a volby do DR ČMMJ, z.s. pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025 (uveřejněno na webu ČMMJ). Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu  iva.dvorakova@cmmj.cz  nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení).

V příloze naleznete kandidátky do  Předsednictva  Myslivecké rady a do Dozorčí rady ČMMJ, z.s.

 

Dále jsou přiloženy závazné vzory pro Zápis z provedené volby okresních mysliveckých spolků (zástupců jednotlivých OMSů v krajích) pro volbu členů Myslivecké rady ČMMJ, z.s. za kraje a čestné prohlášení nově zvoleného člena MR ČMMJ, z.s.

Po uskutečněné volbě zašlete na sekretariát ČMMJ, z.s. originál podepsaného Zápisu (není nutno ověřit podpisy) a čestné prohlášení nově zvoleného člena MR ČMMJ, z.s. s termínem do 15. 10. 2020.

 

Vyhlášení voleb uveřejněte též na svých webových stránkách, ve zpravodajích atd.

 

Ing. Jiří Janota, předseda