Aktuálně

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubové příspěvky na rok 2024
 
Klubový příspěvek je 600 Kč a hradí se na číslo účtu 66 30 011/0100. Ve zprávě je nutné uvést DČM_příjmení_2024. (např. DČM_Myslivečková_2024).
 
Příspěvky u maminek, studentek, členek se zdravotním znevýhodněním a v důchodu je členský příspěvek ve výši 300 Kč.
 
Nově lze hradit příspěvek až na tři roky, zde musí být ve zprávě uvedeno o jaké roky se jedná.  DČM_příjmení_2024, 2025, 2026.
 
Jestliže máte členství v ČMMJ prostřednictvím klubu je nutné platit příspěvek ČMMJ na účet číslo 107-3168400247/0100, do poznámky k platbě uvést 906 ČP 2024. Také lze platit až na 3 roky dopředu, potom je nutné uvést poznámku 906 ČP 2024-26.
 
Platby prosíme provést do 31.3.2024, členství v klubu DČM je tedy vždy aktivní do 31.3. následujícího roku.