Naši sponzoři a partneři

Děkujeme všem sponzorům a příznivcům za jejich podporu a vstříctnost !!

V případě zájmu o spolupráci nás, prosím, kontaktujte na dcm@cmmj.cz

Naše partnery jsme rozdělily do několika skupin:

Vybavení pro myslivost

Dětem a nejen pro ně

Nejen myslivost nás zajímá

 

 

                    

 

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s.

Organizace vznikla již 22. dubna 1923 v Brně z několika významných organizací, které měly ve svém programu myslivost, péči o zvěř, kynologii apod. V závěru ustavující schůze první předseda Z. Slanina a jednatel J. Začal uvedli: „Do našeho programu vkládáme vedle šíření myslivecké, myslivecko-kynologické a myslivecko-zvěrolékařské vědy také co největší popularizaci myslivosti, lesa a věd přírodních. Slovem i písmem budeme pracovati k duševnímu povznesení československých myslivců a v nejširších vrstvách lidu probouzeti zájem o myslivost“.

Tradicí podpory myslivosti a jejího dědictví se ČMMJ zabývá i nadále. Podporuje práci s mládeží, vzdělávání, poskytuje informace.

Také podporuje 8 klubů, z nichž jeden je i náš - Klub Dámy české myslivosti ČMMJ, z.s.

 

https://www.cmmj.cz/

 

HALALI VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna, z pokolení na pokolení. Právě toto dědictví vytvořilo kulturní základ myslivosti a dává myslivecké činnosti smysl i v současné době. Pocit zodpovědnosti vůči myslivcům a jejich rodinám s vědomím, že život přináší i nechtěné události, stály u zrodu myslivecké pojišťovny a dodnes jsou jejím hlavním mottem. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., nabízí nejen zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu práva myslivosti, ale i další pojišťovací produkty šité na míru všem členům mysliveckého cechu. Historická zkušenost a odborné znalosti myslivecké činnosti umožňují pojišťovně kvalitně zabezpečit myslivce proti rizikům. Ti se mohou s plnou důvěrou spolehnout na svoji mysliveckou pojišťovnu a věnovat se péči o naši přírodu a zvěř. Ve spolupráci s HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., mohou dále předávat vše krásné, co myslivost přináší, dalším pokolením.

 

https://www.halali-pojistovna.cz/

 

MYSLIVOST s.r.o.

Časopis, který myslivcům nabízí odborné informace už od roku 1923. V té době vycházel pod názvem Stráž myslivosti, v roce 1953 byl přejmenován na Myslivost a od roku 1993 se časopis svým podtitulem Stráž myslivosti opět hlásí ke svému původnímu názvu z roku 1923.

Úspěšně fungují i webové stránky časopisu, kde jsou navíc uvedené různé myslivecké akce, aktuality ze života myslivců a poradny pro myslivce z oblasti práva, střelectví, kynologie atd.

Na webu je možné provádět i nákup zboží - potřeby pro myslivce, odborná literatura, beletrie, dárky, zařízení a postřiky pro ochranu zvěře atd.

V každém čísle časopisu najdete dvoustránku, která se věnuje Klubu Dámy české myslivosti.

 

https://www.myslivost.cz/

 

Nezisková odborná organizace NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. byla zaregistrována 3. ledna 2002 Ministerstvem vnitra ČR. Organizace sdružuje různě zaměřené odborníky se společným cílem (1) podporovat biodiverzitu zemědělské krajiny s důrazem na záchranu koroptve polní, (2) vytvářet studie a projekty pro obnovu ekologických funkcí krajiny a (3) naše zkušenosti předávat dál na výstavách a konferencích, na vlastních seminářích i odborných exkurzích. Naším největším (celostátním) projektem je ČIŘIKÁNÍ. Na obnově krajiny se podílíme zejména v našem regionu Moravy, ale máme za sebou i pár studií zpracovaných pro oblasti v Čechách. Jsme otevřeni spolupráci i na Vašich záměrech a projektech v krajině.

 

https://www.koroptvicky.cz/clanky/partneri/

 

 

Pro uplatnění slev členky využívají klubové průkazy.