Výroba: paní Šrámková z Sebranic

Výroba: paní Šrámková z Sebranic