Články zveřejněné v časopisu MYSLIVOST

                                                                          naleznete zde: V časopise Myslivost

Články

Zkratky názvů plemen loveckých psů

12.12.2013 17:39
               Každé uznané ale i neuznané plemeno (např. Patterdale teriér) v ČR má svou oficiální zkratku, která se používá v různých dokladech, zápisech do plemenné knihy a také tyto zkratky můžeme nalézt...

Zkratky používané v kynologii

02.12.2013 08:48
Pokud nejste jako já zrovna zkušený kynolog, zkratky, které nalezneme v průkazu původu psa, v inzerátech nebo na různých propozicích nám vskutku mohou způsobit problém. Proto se Vám ty nejběžnější pokusíme přiblížit. Jedná se o zkratky, které se týkají nejen „myslivecké kynologie“, ale...

Historické způsoby lovu (nejen v oborách)

28.06.2013 08:11
      Způsoby lovu zvěře se nejen v historii odrážely od těch, které byly praktikovány v zahraničí. Způsob lovu byl hlavní příčinou, která během staletí měnila prostorovou strukturu obor a krajiny. Dále to byl aktuální umělecký sloh, který tvořil zahradní umění a na...

Oborní chovy na území České republiky

17.05.2013 20:25
Ing. Jana Novotná   Článek pochází z roku 2008, kdy byl sestaven z materiálů shromažďovaných při vzniku bakalářské práce s názvem: Návrh optimálního uspořádání obory jako místa v krajině, autor: J. Novotná, MENDELU, 2008. Některé data jsou již zastaralá a neodpovídají...

Ostrovní geobiografie, rys ostrovid

01.02.2013 16:34
          Biogeografie zkoumá vztahy mezi velikostí plochy a počtem druhů na ní žijících (MacArthur 1967 in Begon 1997).           Wilson a MacArthur (1967), publikováni v Begon 1997 při svých...

Černá zvěř a její odlov

20.01.2013 10:20
  Občas myslivci čelí názorům, že dělají málo pro snižování stavů černé zvěře. Vznikají škody na zemědělských plochách, v sadech, problémy mají s černou zvěří chataři, ale i majitelé domů se zahradou.  A samozřejmě i lesníci a myslivci - rozryté kořenové valy, klesá počet...

Pozemkové úpravy a honitby

14.09.2012 00:00
  Ve dnech 6.-7. září jsem se zúčastnila semináře: Naše zvěř a myslivost 2012 - Hospodaření v agrární krajině – podpora biodiverzity. Za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství seminář pořádali Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět...