Černá zvěř a její odlov

20.01.2013 10:20

 

Občas myslivci čelí názorům, že dělají málo pro snižování stavů černé zvěře. Vznikají škody na zemědělských plochách, v sadech, problémy mají s černou zvěří chataři, ale i majitelé domů se zahradou.  A samozřejmě i lesníci a myslivci - rozryté kořenové valy, klesá počet drobné zvěře, atd.

                         

Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale během posledních let snad ve všech sdruženích, které jsem navštívila, počet černé roste.

Proč to tak je snad ani není třeba opakovat. A není možné říct, že jen odlov problém vysokého stavu černé zvěře vyřeší. Zdravotní stav zvěře se zlepšuje, nemá přirozeného predátora. Vznikají velké zemědělské monokulturní plochy, kam černá na jaře vstoupí a vyžene jí až kombajn na konci léta. Tím má zaručené ideální krytové a potravní podmínky. Jenomže v takových plochách nemají myslivci šanci zvěř lovit. Zimy zdaleka nejsou tak silné jako před lety a protože potravní nabídka je dostatečná, pohlavní dospělost přichází dřív (u bychyněk od 35kg) a dochází i k několika chrutím ročně. Neopomenutelný je i problém lovu dospělých kňourů a bachyň, který vede k rozbití věkových struktur - ale to by byla debata na další článek. Počet černé tedy roste geometrickou řadou a konstatovat, že „myslivci s tím nic nedělají“ je velmi zkreslené.

Na webu eAGRI je možné získat statistiku jarních kmenových stavů a odlovů vybraných druhů zvěře na území České republiky od roku 1966. Tato statistika jen podporuje zkušenosti myslivců – počet černé a její odlov neustále roste. V níže uvedeném grafu je vidět nárůst odlovu od roku 1966.

 

                       

V tabulce jen pro upřesnění uvádím přehled odlovů po 10ti letech od roku 1967. Je patrné, že mezi roky 1967, 1977 a 1987 došlo k více jak 100% nárůstu. K významnému nárůstu dochází od roku 2004, výjimkou v poklesu je pouze rok 2006.

 

1967

4 153

1977

16 104

1987

37 563

1997

42 585

2007

120 329

 

Až Vám tedy zase někdo bude říkat, že myslivci černou loví málo, máte vhodný argument k obraně a můžete využít statistické přehledy, které jsou veřejné dostupné na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

Tak směle do lesa a lovu zdar!

 

Ing. Jiřina Špálová

Předsedkyně klubu DČM

 

 

PS: A jen zajímavost na okraj.

Pro 1 myslivce by 108 tis. kusů ulovených v roce 2011 znamenalo strávit na posedu 12 a půl roku 24 hodin denně.  

Nebo kdyby 1 ulovený kus měřil 1 metr, vzdálenost z ulovených kusů by odpovídala trase Praha – Hradec Králové nebo Brno – Humpolec.

A pak ještě jedna strana – kdyby 1 náboj (a kolikrát ten 1 nestačí, že..) stál 20 Kč, mluvíme tady o více než 2 mil. Kč…