Artemis nebo Diana?

19.09.2013 23:38

Artemis nebo Diana?

 

Od nepaměti provázela lidská pokolení různá božstva. Lidé měli bohy pro každou svou činnost, jev nebo část svého posmrtného či následného života. A každá kultura si své božstvo pojmenovala. Asi nejslavnější bohyní lovu je starořecká Artemis, později starými Římany nazývaná Diana. Tato patronka lovu a lesa je symbolem mnoha dnešních žen - myslivců, proto se také objevuje v nejednom logu nebo názvu spolků nebo organizací, které mají co dočinění s lesem, lovem nebo myslivostí.

Málo kdo již zná keltského Cernunnose, který bývá zobrazován s jelení hlavou, seveřané uctívali boha Ullra, polští Slované měli boha Podagu a bohyni Dzewěnu, Summerové boha Sumukana, v Babylonii žil zbožněný lovec Nimrud a jako bohyně lovu byla uctívána Ištar. V Asyrii byl bohem lovu Ninurta. V Lydii to byla Artimus, Hetité na území Malé Asie uctívali bohyni  Rutas, která byla také někdy zobrazována s jelení i parohy. Prvenství v zobrazování a uctívání nese Artemis-Diana. Jen na území českých zemí se můžeme setkat s četnými památkami nebo uměleckými díly, které nesou podobu Diany nebo výjevy z jejího života.

V předřeckých počátcích měla Artemis na starost opatrovat, nikoliv hubit divoký život. Později uctívali Římané Artemis jako Dianu, trojité božstvo, nebyla to pouze čistá panenská bohyně země, ale také nepříliš cudná bohyně měsíce Luna (Seléné) a bohyně podsvětí Hekaté. Slovo diana bylo původně přídavné jméno a vyjadřuje „božská, „nebeská“.   

Diana bývá zobrazována jako krásná, štíhlá, vysoká lovkyně se spletenými vlasy, oděná do krátké tuniky, která měla být šafránová s rudým lemem. Byla tvrdohlavá, nezávislá, krutá ale také obětavá, vstřícná a vděčná. Doprovázejí ji psi, jelen nebo jiná zvěř a nymfy se Satyry. Pokud je bohyně Lunou, bývá zobrazena s dorůstajícím srpkem měsíce nad čelem a řídí vůz tažený koňmi, jeden je bílý a druhý černý a mají zobrazovat den a noc. Pokud je bohyně Dianou, může řídit vůz tažený jeleny. Bývá ozbrojena lukem, šípy, kopím a štítem. Podle pověsti si ve 30 letech vyprosila od svého otce Dia právě luk, šípy a pannenství. Štít jí měl sloužit jak ochrana před šípy lásky. Diana je zosobněním čistoty, opatrovnicí rodičem a žen utiskovaných muži, je s ní spojeno mnoho bájí a pověstí, které se právě stali motivem jejího zobrazování. Jejím posvátným stromem je dub.

ing. Jana Novotná - členka rady klubu