Hon pro císařovnu Alžbětu Kristýnu Brunšvicko - Wolfenbüttelskou

07.01.2014 23:47

Významné ženy v historii, které lovily - Hon pro císařovnu Alžbětu Kristýnu Brunšvicko - Wolfenbüttelskou v roce 1721 na Rakovnicku

 

Dnes si povíme něco málo o Alžbětě Kristýně Brunšvicko – Wolfenbüttelské 28.8.1691 – 21.12.1750), která byla princeznou z dynastie Welfů, provdanou císařovnou Svaté říše římské, královnou německou, českou, uherskou, chorvatskou, sardinskou, neapolskou a sicilskou. Byla to manželka Karla IV. a její dcera, nám velmi dobře známá Marie Terezie, se stala první a jedinou ženou na habsburském trůně. Marie Terezie také svými rozhodnutími ovlivňovala vývoj naší myslivecké historie, ale o tom třeba zase až příště.

V této době lov šlechty probíhá také formou historicky známých štvanic, ovšem hon pro císařovnu měl trochu jinou formu. Takže zpátky k samotné události.

Po odkoupení křivoklátského panství se Valdštejnové zavázali splnit požadavek císaře, že na panství musí zachovat vysoké i nízké lesy, porosty, hory a údolí se všemi honebními a lesními právy, vysokou i nízkou honitbou. Pro Valdštejny však bylo křivoklátské panství největším a nejvýnosnějším majetkem v Čechách a pořádání honů bylo otázkou reprezentace i demonstrací vlastnických práv k majetku, jež byl původně královský.

Když hrabě Jan Josef z Valdštejna zjistil, že císařovna Alžběta Kristýna bude pobývat na ozdravném pobytu v Karlových Varech, využil příležitosti a uspořádal hon v Lánské oboře. Císařovna, známá svou vášní k lovu, uměla jezdit na koni a výborně střílet. Dalo se předpokládat, že pozvání přijme, a tak se i stalo. Aby však mohl být hon úspěšný a odpovídal úrovni císařského majestátu, bylo potřeba zajistit dostatečné množství zvěře a v místě připravovaného honu vytvořit celý areál, který se skládal z jednoho střeleckého altánu pro císařovnu, ohrad pro nadehnanou zvěř a pavilónů určených k občerstvení pozvaných hostů. Kromě jídelny se zde nacházely i místnosti pro osobního someliéra a cukráře, stany pro císařovnin doprovod, její apartmán a osobní stan, vyzdobený sametem a damaškem. Nad vstupem se vypínal císařský orel s českým lvem na prsou. Hrabě Valdštejn si dal opravdu záležet a prostředky nešetřil.

Hlavní nadháněcí práce s pomocí pláten a zradidel se prováděly v noci ze 13. na 14. června ve dvou směrech pod vedením valdštejnských fořtknechtů (označní myslivce z 16. století), adjunktů a hajných. Celkem se podařilo nahnat do tzv. novodomského prostoru kolem 1000 ks zvěře. Do nadhánění se zapojili i místní poddaní v rámci robotní povinnosti.

Když 26. června 1721 dorazila v 10 hodin císařovna se svým početným doprovodem do prostoru Nového Domu, proběhlo uvítání doprovázené malou vojenskou přehlídkou s poctami. Ihned poté se Alžběta Kristýna odebrala do plachtové ohrady, v jejímž centru stál lovecký altán. Po krátkém odpočinku zahájil Jan Josef velkolepý hon. Valdštejn stál císařovně po pravici a po její levici stál nabíječ s připravenou puškou.

Zvěř k hlavnímu výběhu naháněli myslivci na koních a pomocí důmyslného mechanismu ji postupně vpouštěli do hlavní ohrady přímo před mušku císařovny, která jediná měla toho dne právo lovit. Příchod silného jelena ohlašovalo zatroubení na lesní roh.

Celé „divadlo“ sledovalo údajně až 1000 přihlížejících, zejména z řad poddaných robotníků a pomocníků z okolních měst. Diváků bylo tolik, že musely být přistaveny vysoké vozy. Ti, na které se nedostalo, obsadili okolní stromy. Po ukončení loveckého dne, kolem 7. hodiny večerní, činil výřad císařovny 138 kusů zvěře vysoké (2 osmnácteráci, 6 šestnácteráků, 10 čtrnácteráků, 20 dvanácteráků, 26 desateráků, 16 osmeráků, 25 slabších jelenů, 25 laní a 8 kolouchů). Z důvodu dodržení časového itineráře se upustilo od pořádání poslední leče s černou zvěří. Před odjezdem Alžběta Kristýna veřejně poděkovala Valdštejnovi i jeho manželce Eleonoře Marii a pokračovala dále do Smečna.

O dalších významných ženách v historii, které lovily se dovíme zas až někdy příště. Hon pro císařovnu Alžbětu Kristýnu rozhodně za zmínku stál.

 

Informace byl použity z výroční brožury vydané LS Lány.

 

Ing. Jana Novotná - členka rady klubu