Klub dámy české myslivosti ČMMJ, o.s.

20.02.2013 17:13

Klub dámy české myslivosti ČMMJ, o.s.

Myslivost 1/20103, str. 31
Ing. Jiřina Špálová

Jistě jste si všimli, že popularita myslivosti u žen významně stoupá. Zatímco před 20 lety byla žena na mysliveckých akcích ojedinělou výjimkou, v současné době se s ženami – myslivkyněmi - potkáváme poměrně často. Ženy se věnují práci s dětmi, velká část žen kynologii nebo sokolnictví, které je k myslivosti přivedou, mnoho žen zastává funkce jednatelek i předsedkyň mysliveckých sdružení, zastávají funkce v ČMMJ, ve státní správě. Neopomenutelnou skupinou je velká skupina trubaček – dam, které se věnují myslivecké hudbě.

V polovině roku 2012 byl sborem zástupců odsouhlasen vznik osmého klubu ČMMJ o. s. - klub Dámy české myslivosti ČMMJ, o. s.

Jak už název napovídá, jedná se o klub, který sdružuje ženy, se zájmem o myslivost a činnosti, které s ní úzce souvisejí. Možná pro Vás bude překvapivé, že v současné době je u ČMMJ registrováno téměř 3000 žen.

Jaké jsou dámy, které se myslivosti věnují? Kde je potkáte, kde pracují?

Na první pohled je většinou nerozeznáte. Možná mají na krku řetízek s grandlemi ze svého prvního uloveného jelena, prstýnek ve tvaru dubového lístku, v kanceláři pověšenou fotografii z některého lovu, ale tyto dámy jsou prakticky v každém oboru - ve státní správě, ve školství, v lékařských oborech, politice, kultuře, ale i ve všech dalších oblastech soukromé sféry.

Zájem žen o myslivost už překročil hranici pouhé záliby. Nejen že se zvyšuje počet žen, které propadly tomuto krásnému koníčku, možná spíš životnímu stylu, ale i střední a vysoké školy lesnického zaměření mají spousty absolventek, které se svými znalostmi mohou směle rovnat svým mužským kolegům. Díky kvalitnímu vzdělání, které české školství nabízí, se pak ženy uplatňují na odborných pozicích napříč celým lesnictvím a dřevařstvím, ve státní správě, v soukromých společnostech i ve školství. Lesnictví už není čistě mužským oborem a i počet žen, které se věnují této zálibě, je toho důkazem.

Klub Dámy české myslivosti má několik cílů, kterým se chce v budoucnosti věnovat. Mezi nejvýznamnější patří popularizace myslivosti u žen, podpora žen v myslivosti, podpora ČMMJ, o.s. a tradic české myslivosti.

Klub je samozřejmě i společenskou záležitostí, kde si ženy mohou vyměnit své zkušenosti, získat nové kontakty, poradit si. A to nejen v České republice, ale zájmem klubu je i spolupráce s dámskými mysliveckými kluby v zahraničí. Dalším záměrem klubu je zvýšení zájmu dětí a mládeže o myslivost, ale i poskytování odborných informací pro širokou veřejnost.

Rada klubu je složena ze sedmi dam, z čehož šest má složené vyšší odborné zkoušky a čtyři se myslivost věnují více než deset let. Pět členek rady má vzdělání v oboru lesnictví a myslivosti. Některé jsou chovatelkami psů, některé se aktivně věnují práci s dětmi. A všechny spojuje aktivní zájem o myslivost.

 

Protože klub je ještě velmi mladý a je nutné řešit spoustu detailů, akcí a plánů, setkáváme se poměrně často. Ve spolupráci s grafičkou Helenou Štěrbovou tvoříme originální logo, které je symbolem myslivosti i ženskosti a nebude kopírovat již stávající náměty. Připravily jsme webové stránky, které se pravidelně aktualizují, najdete nás na facebooku a od června jsme se zúčastnily několika akcí v České republice i v zahraničí.

Co můžete najít na našich webových stránkách www.damyceskemyslivosti.cz? Kromě základních informací o klubu, kontaktu a přihlášky jsou zde zveřejněny pozvánky na plánované akce, informace o činnosti klubu, fotogalerie, soutěže pro dospělé i děti. Najdete zde recepty, doporučenou literaturu, doporučení na rodinné výlety, ale i odkazy na různé instituce, školy, přehled právních norem z oboru myslivosti, doby lovu. V další části webu prezentujeme odborné informace. V neposlední řadě je zde přehled společností, které našim členkám poskytují výhody a slevy v různých oblastech. A protože se jedná o klub dámský, samozřejmě jsou některé nabídky určené zvláště pro dámy.

Na těchto stránkách si můžete stáhnout i přihlášku do klubu, která zároveň slouží jako malý průzkum o našich členkách a jejich zájmech. Je to pro nás informace, jakým dalším směrem je možné klub rozšiřovat. Z přihlášek, které dnes máme, vidíme například zájem o další vzdělávání, kurzy, závody ve střelbě, různé soutěže, ale také o slušivé funkční dámské oblečení a slavnostní uniformy. Naším zájmem je, aby se členky aktivně zapojovaly do všech činností – a nejen ony. Ale i jejich rodiny, jejich děti, partneři, kamarádi.

Většina akcí je, a i v budoucnu bude, organizována tak, aby se mohli zúčastnit všichni, kteří mají zájem – prohlídky zámků, návštěvy zoologických a dendrologických zahrad, různé přednášky zaměřené na myslivost i jiná odvětví, kulturní akce, závody, soutěže. I akce našich spřátelených společností se zpravidla připravují tak, aby je mohli využít i partneři a děti našich členek.

Kromě webových stránek aktivně působíme i na facebooku pod jménem „Klub Dámy české myslivosti ČMMJ, o.s.“. Zde je možné vidět spoustu fotografií z klubových akcí, získat kontakty na nové známé, vidět úlovky a trofeje ostatních členek nebo se zapojit do diskuse. Klub je zde napojen na několik členek a klubů ze zahraničí – například ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Tyrolska, ale i Ruska a Srbska.

Velice nás těší, že naše členky si uvědomují nutnost podpory ČMMJ, o.s. jako organizace, která má už devadesátiletou tradici a dlouhodobě podporuje zájmy všech myslivců v naší zemi i za jejími hranicemi. Kromě spolupráce na vytváření legislativních norem se podílí i na hledání cest při řešení škod se zemědělci a majiteli lesů, ale i na obhajobě dobrého jména myslivosti, která je bohužel často médii stavěna do negativního světla. Podílí se na vzdělávání, ale i udržování tradic, spolupracuje s mezinárodními organizacemi. I proto jsme hrdé, že náš klub byl schválen Sborem zástupců, který tak podpořil naší myšlenku o propagaci myslivosti u žen a žen v myslivosti. Organizace s obdobnou historií nemá ve světě obdoby a my jsme rády, že můžeme být její součástí. Právě členství v ČMMJ, o.s. je jednou z podmínek pro přijetí žen do klubu.

A kde už jste nás mohly potkat? Na přelomu srpna a září jsme se zúčastnily 39. ročníku Země živitelka. Setkaly jsme se zde se zástupci a pracovníky ČMMJ, o.s., oficiálně byl náš klub představen prezidentovi České republiky Václavu Klausovi a pražskému arcibiskupovi kardinálovi Dominiku Dukovi. Kromě toho jsme se potkaly s účastníky sportovní disciplíny Timbersport, s mnoha vystavovateli, jednaly jsme se sponzory a získaly nové členky klubu.

Počátkem září jsem se za členky klubu zúčastnila semináře Naše zvěř a myslivost 2012 - Hospodaření v agrární krajině – podpora biodiverzity. Účastníci zde byli seznámeni s možnostmi dotační politiky na podporu biodiverzity, se současnými trendy v zemědělské výrobě a možnostmi využití pozemkových úprav pro obnovu některých krajinných prvků ve vztahu k drobné zvěři. Na místě, přímo na Křivoklátsku, byla možnost vidět praktické využití biopásů na zemědělské ploše. Článek o tomto semináři a konkrétní doporučení si můžete přečíst na stránkách klubu.

V říjnu jsme se zúčastnily setkání myslivkyň v bavorském zámečku Guteneck. Zde jsme se setkaly s kolegyněmi z Bavorska, Slovenska, Chorvatska a Maďarska. Toto setkání se zabývalo převážně úlohou žen v myslivosti, etikou lovu, výchovou a vzděláváním v myslivosti. Na tato témata jsme měly možnost vyslechnout několik velice zajímavých přednášek. Kromě toho byla pro všechny zúčastněné připravena módní přehlídka zaměřená na mysliveckou módu, na venkovních plochách proběhla přehlídka loveckých psů a dravců. V den odjezdu jsme se zúčastnily Hubertské mše a závodu ve střelbě ze vzduchovek. Tato mezinárodní akce pro nás byla dobrou příležitostí pro získání nových kontaktů a hlavně zkušeností a názorů na myslivost a ženy v myslivosti v zahraničí.

V listopadu jsme se zúčastnily konference na téma Ženy a trvale udržitelná myslivost, kterou pořádala Slovenská poľovnická komora spolu s Klubem slovenských poľovníčok. Této konference se zúčastnilo téměř 50 žen z 11 zemí Evropy a USA. Svou přítomností konferenci podpořili mimo jiné i ministr Ľubomír Jahnátek a generální asistent CIC Tamás Marghescu. Měly jsme možnost vyslechnout si zkušenosti myslivkyň z mnoha zemí. Jak jsou vnímány a podporovány místními organizacemi, případně s jakými problémy se setkávají.

Členka našeho klubu – Martina Novotná – měla příspěvek na téma Děti a myslivost. Vyzdvihla zde dlouholetou práci ČMMJ o.s. s dětmi při národní soutěži „O zlatou srnčí trofej“.

Další den jsme navštívily muzeum CIC - zámek Palarikovo. V jeho prostorách v roce 1928 vznikl nápad na založení mezinárodní myslivecké organizace a každá z členských zemí má možnost se zde prezentovat.

Koncem listopadu jsme pořádaly II. mezinárodní dámskou naháňku v České republice, které se zúčastnilo téměř 40 žen z České republiky, Slovenska, Maďarska a Německa. Ačkoliv nám oba dva dny sněžilo a bylo poměrně chladno, nálada byla výborná, stejně jako organizace. Oceňujeme práci všech honců, kteří v chladném počasí neměli jednoduchou práci. Večer byl standardně zakončený Poslední lečí a více než bohatou tombolou. Zajištěný byl i hudební program. Jedna z dam ulovila své první divoké prase a byla slavnostně pasována mezi lovkyně černé zvěře.

Na začátku prosince jsme se, stejně jako mnoho dalších myslivců a příznivců hudby, zúčastnily koncertu České myslivecké vánoce v pražském Rudolfinu. Kdo měl to štěstí a byl rovněž přítomen, zažil nezapomenutelný zážitek a atmosféru. Kromě myslivecké hudby, koled, tanců mohl vidět i pasování dámy na lovkyni jelení zvěře.

Naše setkání pokračovalo procházkou večerní adventní Prahou. Vůně svařáku a pečených kaštanů nám, i všem našim blízkým, kteří nás doprovodili, přiblížila vánoční atmosféru. A o dalších našich akcích, jako například celoroční sérií fotografování s Janem Štěrbou „Žena a myslivost“, se můžete dočíst na našich webových stránkách.

Občas se setkáváme s dotazem, proč se vyčleňujeme jako ženy do samostatného klubu. Ale záměrem klubu není odloučení žen ze společnosti mužů. Většina s nás má své partnery, rodiny a často jsme vyrostly v mysliveckých rodinách nebo i naši partneři se myslivosti věnují. Klub nám přináší další možnosti - potkáváme ženy, které vnímají přírodu a myslivost podobně, máme obdobné zážitky, nové kamarádky se stejným koníčkem.

Milé dámy, věříme, že vás představení Klubu dámy české myslivosti ČMMJ, o.s. zaujalo a těšíme se na vaše dotazy a zájem o členství. A vám, vážení pánové, děkujeme za vaši podporu a těšíme se na shledání v novém roce 2013.

Myslivosti zdar!

Ing. Jiřina Špálová

předsedkyně klubu

dcm@cmmj.cz

https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2013/Leden/Klub-damy-ceske-myslivosti-CMMJ--o-s-.aspx