Klub slovenských poľovníčok – naše slovenské kolegyně

15.10.2013 23:41

Klub slovenských poľovníčok – naše slovenské kolegyně

Klub byl založen jako organizační složka Slovenské polovnické komory na ustanovující schůzi 20. srpna 2010 v Dudincích na středním Slovensku. První oficiální představení klubu proběhlo na Dnech svatého Huberta ve Svatém Antoně v rámci oslav 90-ti let výročí organizované myslivosti na Slovensku. V působnosti celého Slovenska je v klubu organizováno asi 150 členek, což je během 3 let velký úspěch.  A pomalu se dále rozrůstají. 

Členem může být fyzická osoba – především žena s trvalým pobytem na území SR od 18-ti let nebo klidně i  právnická osoba se sídlem v SR na základě přijetí Prezídia klubu (Rada klubu). Podmínkou přijetí je i podepsání stanov do 30-ti dnů od přijetí do klubu.

Osoba přijatá do klubu musí zaplatit v hotovosti nebo na účet KSP členský podíl do 30-ti dní od přijetí za člena. Výšku poplatku stanovuje konference KSP (výroční členská schůze) na základě hlasování. Nezaplacením poplatku zaniká členství v KSP.

Smyslem klubu je sdružování žen, především držitelek loveckých lístků. Hlavní prioritou je práce s dětmi a mládeží, osvěta, podpora mladých myslivkyň. Mnoho partnerek, manželek, dcer by se rády staly myslivkyní, ale nemají ženský vzor ve svém okolí. Proto by klub chtěl svou aktivitou být příkladem.  Členky se snaží rozvíjet mysliveckou kuchyni a věnují se myslivecké módě. Na Slovensku mají určitý styl mysliveckého oblékání, ženy však tak jako u nás neměly velkou možnost výběru. Stále se berou příklady z Německa, ale kolegyně ze Slovenska se rozhodly inspirovat vlastními slovenskými kroji a zkusit jejich prvky propojit s mysliveckým oblečením.  V posledních letech se to firmě Margita daří. Majitelka této firmy je samozřejmě také členkou KSP a velmi úzce s klubem spolupracuje, například při módních přehlídkách nebo při navrhování mysliveckého oblečení „na přání“.

Úspěchy KSP jsou za tak krátkou dobu působení nemalé. Založení mezinárodní ženské platformy Artemis klubu pod CIC je považováno za největší úspěch KSP spolu s pořádáním první mezinárodní konference „Women and sustainable hunting – Experiences, nowadays and future“ (o konferenci jsme informovaly v na podzim 2012 v Myslivosti) v roce 2012 v Bratislavě za účasti 11 států (Mary Stange přiletěla dokonce až z USA). Byl to ovšem běh na dlouhou trať a za tímto počinem stojí nemalá neviditelná i viditelná práce. Všichni se těšíme na druhý ročník konference, který se bude pořádat právě v České republice na zámku Bechyně v roce 2014. Laťka byla díky slovenským kolegyním nasazena vysoko. Bude velmi zajímavé, jak se naše názory, myšlenky a činy posunuly během 2 let a také bude příjemné setkání se zahraničními kolegyněmi. 

První roky působení KSP hodnotíme jako nezávislí pozorovatelé pozitivně. V relativně krátkém časovém horizontu klub prošel velkou cestou. Od prvopočátku byl KSP vnímán na mezinárodní úrovni, prezidentka klubu byla přizvaná do Palárikova na zasedání Rady CIC a později i do Petrohradu na generální zasádní CIC (Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře). Úspěšná jednání a podpora „domácích“ vyústila v to, že se Ing. Soňa Supeková, Ph.D. (prezidentka KSP) stala první předsedkyní nově ustanoveného složky při CIC sdružující ženy u CIC - Artemis. 

Také samotný lov není slovenským myslivkyním cizí. V roce 2011 klub pořádal svou „1. Slovenskú dámsku poľovačku“ na černou zvěř, v roce 2012 další. Samozřejmě každá členka se poté věnuje myslivosti i v rámci svých možností sama. 

Mezi další aktivity patří účast s vlastním stánkem na celostátní výstavě Poľovníctvo a príroda na výstavišti Incheba, kde se Slovenské polovnické komoře a Slovenskému polovnickému svazu při této příležitosti spolu s klubem podařila zorganizovat výtvarná soutěž pod názvem „Príroda očami detí“. Také se vyhlásila výtvarná soutěž „Zvieratká v našom“ lese pro děti ze speciálních škol.

V seriálu dámských zahraničních klubů uvádíme slovenský klub logicky jako první, vzhledem k našim nadstandartním sousedským vztahům a neustále se rozvíjející spolupráci. 

Martina Novotná - místopředsedkyně klubu DČM