Memoriál Rudolfa Kristla – vůdkyně Monika Illová

21.10.2013 23:43

Memoriál Rudolfa Kristla – vůdkyně Monika Illová

Letošní ročník Memoriálu Rudolfa Kristla, vrcholné soutěže pro jezevčíky, který probíhal o od 16.-18.8. v okrese Rakovník, v honitbě v Pavlíkově a v Šanově, vyhrál Elf z Rozvadovské hájenky s vůdkyní Monikou Illovou. Požádaly jsme paní Illovou, jako zástupkyni dam v této soutěži a také vítězku, o krátké vyjádření k její práci se psy a postoji k myslivosti.

 

Věnujete se myslivosti nebo jen kynologii? Jak dlouho?

Vzhledem k tomu, že si myslím, že myslivost a kynologie jsou velice úzce spojeny, věnuji se obojímu, ale kynologii se věnuji déle a aktivněji. Myslivecké zkoušky jsem skládala před 7 lety, kynologii se aktivně věnuji od roku 1998, jsem i rozhodčím pro posuzování loveckých psů. V tomto volebním období vykonávám funkci výcvikářky Klubu chovatelů jezevčíků,  kdy zabezpečuji  spolu s organizátory průběh všech klubových pracovních soutěží.

 

Jak jste se k myslivosti/kynologii dostala?

Ke kynologii mě vlastně přivedl můj otec, který mi k dvanáctým narozeninám daroval mého prvního dlouhosrstého jezevčíka, ale aktivněji jsem se kynologií začala zabývat až v dospělosti. No a myslivost přišla časem sama.

 

Máte chovatelskou stanici - kolik máte psů? Kolik jste už měla vrhů?

Mám vlastní chovatelskou stanici AKINOM, ovšem  před tím jsem intenzivně pomáhala s chovem svému  ex manželovi. Na své jméno mám prozatím odchovány tři vrhy, před tím to bylo ale 16 vrhů drsnosrstých standardních jezevčíků. 

 

Proč jste se rozhodla pro jezevčíky?

Jak už jsem zmínila, můj první pes byl jezevčík a myslím si, že jezevčík je  nejuniverzálnější lovecké plemeno, odvede skvělou práci  jako norník, stejně jako barvář či honič a některý bez problémů  zvládne i aporty.

 

Zvažovala jste chov i jiné rasy psů?

Nejen zvažovala. Když mu bylo 18 let měla jsem Československého vlčáka, při jehož výcviku jsem se také hodně naučila. I přesto jsem se vrátila k jezevčíkům a dnes jiné plemeno nechovám. 

 

Jak dlouho jste vítěze cvičila? Nebo on Vás? 

Elf z Rozvadovské hájenky není  přímo můj, je mého kamaráda, přesto jsem ho na spoustu zkoušek připravovala a na nich předvedla. U Elfa si cením jeho univerzálnosti, je výborný v noře, ostatně má i několik titulů CACIT z kontaktního norování na Slovensku i ve Francii, ale je také vynikajícím honičem. V předloňském roce skončil jako druhý na Klubové honičské soutěži. Je interšampionem práce, což je titul, který moc psů v České republice nevlastní. Elf úspěšně  startoval na několika významných soutěžích u nás (klubové ale i celostátní) a reprezentoval český Klub chovatelů jezevčíků i na soutěžích na Slovensku, Maďarsku a ve Francii. Je  výborný i po stránce exteriérové. 

 

Je Váš partner myslivec? Jak snáší společnost myslivců a kynologů ve které se pohybujete?

Nejen můj partner, ale i většina mých přátel jsou kynologové a myslivci, pohybuji se převážně v této společnosti. 

 

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme i do budoucna hodně úspěchů s výcvikem jezevčíků.

 

Ing. Jiřina Špálová – předsedkyně klubu