Mezinárodní dámská myslivecká konference v Srbsku

18.09.2013 23:40

Mezinárodní dámská myslivecká konference v Srbsku

Koncem srpna jsem se, za klub Dámy české myslivosti, zúčastnila mezinárodní konference spojené s lovem křepelek a hrdliček do Srbska, které se zúčastnily i další dámy ze Srbska, Maďarska, Holandska. Konferenci pořádal Damski Lovački Klub, které předsedá Sanja Momčilović Bognič. Na konferenci bylo přítomno zhruba 40 myslivkyň. Svou účast bohužel musely odmítnout Slovenky, Rakušanky, Němky, Polky a Chorvatky, které však podpořily celou konferenci svými blahopřejnými dopisy.  Konference se zúčastnil i generální ředitel CIC Tamás Marghescu, dále starosta hostujícího města Becej,  předsedové místních  mysliveckých sdružení a loveckých svazů kraje Vojvodina.  Účast byla podpořena i velkým zájmem ze stran novinářů.

První den konference začal velmi milým přivítáním ze strany srbských hostitelek, které odstranilo veškeré jazykové bariéry mezi účastnicemi konference a nastolilo přátelskou a tvůrčí atmosféru na  celou dobu našeho pobytu v Srbsku. Následovalo krátké seznámení s programem celé konference a neformální diskuze ohledně problémů, kterými se zabývají jednotlivé dámské lovecké kluby v  Evropě.

Hlavním konferenčním dnem byla sobota, která začala brzkým ranním lovem na křepelky v místní honitbě Bečej a od 10 hodin pak jednáním v konferenčním sále radnice Bečej. Jednacím jazykem byla angličtina a jednotlivé kluby přednesly  prezentaci své činnosti. I když působnost našeho Klubu dam české myslivosti oproti jiným evropským klubům není dlouhá, přesto jsme se mohly prezentovat zajímavými akcemi, které úspěšně proběhly v  minulém a v tomto roce /práce s dětmi, dámské lovy, střelecké závody i bohatá propagační činnost myslivosti a ČMMJ, o.s./. Rozhodně náš klub svou prezentací zaujal a naopak z ostatních prezentací jsme si mohly odnést zajímavé náměty k další činnosti. Po krátkém obědě pro nás další místní lovecké sdružení uspořádalo lov na hrdličky. Náročný sobotní program zakončilo tříhodinové jednání členek evropských dámských klubů u kulatého stolu.

I poslední den konference začal ve velmi ranních hodinách lovem křepelek. Závěrečná jednání konference patřila zhodnocení výsledků konference a návrhům vedoucím ke zlepšení a podpoře spolupráce mezi dámskými kluby.

Děkujeme srbským hostitelkám za příjemné přijetí a doufáme, že v brzké době budeme mít možnost jim jejich pohostinnost oplatit u nás v České republice.

Ing. Libuše Poskočilová – členka klubu