Mezinárodní dámský hon na bažanty

04.02.2014 23:45

Mezinárodní dámský hon na bažanty

Klub Dámy české myslivosti ČMMJ, z. s. byl osloven Dr. Soňou Supekovou, prezidentkou ženské platformy CIC Artemis klubu, která je zároveň předsedkyní Klubu slovenských poĺovníčok, k  účasti na honu na bažanty.  „Last day of Hunting Season for Ladies“ byl uspořádán 28.2. v Trnovci nad Váhom. K účasti byly přizvány i další dámy z různých evropských zemí.

S kolegyněmi z Německa, Maďarska, Nizozemska, Švýcarska a pořádajícího Slovenska jsme se sešly už v podvečer 27. února v Bratislavě, v hotelu Apollo. Bohatá výzdoba hotelových prostor trofejemi zvěře z různých zemí světa, podpořila naše přátelské setkání. Po oficiálním zahájení akce Dr. Supekovou a společné večeři, byl prostor pro příjemné povídání a výměnu zkušeností z myslivecké praxe v různých zemích a porovnání odlišností v tradicích i samotném lovu.  S některými dámami se známe už z minulých akcí pořádaných pod záštitou CIC Artemis klubu, o to vřelejší naše setkání bylo.

V časných ranních hodinách jsme všechny odjely do bažantnice v Trnovci nad Váhom, kde se k nám přidala i slovenská televize HALALI. Po dalším milém přivítání od výkonného ředitele Slovenské poľovnícké komory PaedDr. Imricha Šuby, byl slavnostně zahájen hon na bažanty a my jsme se přesunuly na stanoviště. Ačkoliv počasí v únoru bývá zpravidla ještě pořádně mrazivé, nám bylo dopřáno krásné slunečné počasí. Celý lovecký den byl rozdělen na 5 lečí, s dodržováním všech tradic, které byly pro některé mladší a méně zkušené zahraniční účastnice milým zpestřením a novinkou. Během lovu se k nám přidali samozřejmě i pánové – jak v roli honců a psovodů, tak i střelců.

Na výřadu jsme napočítali 191 bažantů.  A jak už jsem uvedla v předchozích řádcích, honu se zúčastnily i mladé slečny myslivkyně, které byly na bažantím honu poprvé. A protože všechny byly úspěšné a chovaly se celý den vzorně, podle mysliveckých tradic, byly k jejich velkému překvapení, během výřadu pasovány mezi lovkyně bažantí zvěře. Jedna nová pasovaná lovkyně odletěla druhý den do Švýcarska, další do Bavorska a poslední zůstávala doma – na Slovensku. Jejich nadšení ze slovenských tradic bylo patrné na první pohled. Celá slavnostní atmosféra byla navíc vyzvednuta tradiční hudbou a signály. Na takový příjemný zážitek určitě budou vzpomínat celý život a rády se budou vracet na Slovensko i do Čech.

Po ukončení loveckého dne některé z nás odjely do Palárikova, loveckého zámku, kde vznikla myšlenka na založení organizace CIC. Zámek je obklopen krásným anglickým parkem, ale každého myslivce zaujme především jeho výzdoba a vybavení. Najdete zde spousty význačných trofejí Slovenské republiky, ale také trofeje dnes již vyhynulých druhů jelenovitých. Návštěva zámku důstojně uzavřela celou velice povedenou akci.

Těšíme se na další mezinárodní setkání – příště třeba i s Vámi, milé dámy.

Ing. Jiřina Špálová – předsedkyně klubu