Naháňka v MS Hubert Tuhaň

20.02.2014 23:31

Naháňka v MS Hubert Tuhaň

Už někdy v říjnu loňského roku paní Jana Šindelářová, jednatelka MS Hubert Tuhaň, myslivecká stráž a manželka hospodáře v jedné osobě a nyní i maminka na plný úvazek, přišla s myšlenkou, co třeba uspořádat Dámskou naháňku? Po prvních debatách s několika svými kolegy ze sdružení byl tento návrh schválen na schůzi a začali přípravy a organizace, stejně jako na každou jinou naháňku. Jen s tím rozdílem, že osloveny na účast byly hlavně dámy a i náš klub Dámy české myslivosti ČMMJ, o.s.

 

Myslivecké sdružení Hubert Tuháň se rozkládá na samém jižním okraji českolipského okresu, na hranici CHKO Kokořínsko. Má plochu 1089 ha a lesy i pole jsou zastoupeny téměř stejnou výměrou. Loví zde zvěř černou, srnčí, prochází jim zvěř dančí, výjimečně se objeví i vysoká. Ve sdružení je v současné době 20 členů, z toho 2 členky – Jana Šindelářová a Zdena Dvořáková, která ve sdružení zastává funkci finanční hospodářky. Předsedou je pan Ing. Vít Faltejsek, hospodář pan Břetislav Šindelář. Členové sdružení finančně podporují aktivity pořádané v obci pro děti – Mikulášská besídka, Dětský den, výlety. A samozřejmě myslí i na sebe. Každý rok v květnu zahajují se členy a rodinnými příslušníky přátelským posezením s hudbou nastávající loveckou sezonu.

Zajímavostí je sál v obci Tuhaň, který je společný pro 3 myslivecká sdružení a je v budově obecního úřadu. Kromě trofejí je sál vyzdobený kresbami zvěře a mysliveckými tématy od Jaroslava Bézy, což jednoznačně přispívá k atmosféře během všech společenských akcí – Poslední leč, zábava apod.

A jak probíhala dámská naháňka? Naháňky se zúčastnilo téměř 70 lidí, z toho polovina byly dámy. Celý den byl výborně zorganizovaný, nikde nebyly žádné prostoje, všichni přesně věděli, kde budou stát, tak mohou střílet, kdy se končí a jak bude ukončena leč. Vše v souladu s mysliveckou etikou - zkrátka tak, jak to má být.

Členky klubu přijely už o den dřív 24. 1. a strávily noc v Penzionu U kopyta v nedaleké obci Pavlíčky. Ráno bylo neuvěřitelně mrazivé a bohužel si zima nedala říct po celý den. Po horké polévce jsme byli všichni vřele přivítáni na nástupu a pak už následovalo běžné rozdělení do skupin, mezi honce, střelce a odjeli jsme do honitby, kde byly připraveny 3 leče. Vzhledem k počasí všichni uvítali horký čas a klobásu o přestávce na svačinu. Tentokrát nám Hubert s Dianou přáli a na výřadu jsme mohli vzdát poctu 2 kusům černé zvěře. A samozřejmě následovala Poslední leč, s volbou krále honu a bohatá tombola s hudbou, v již zmíněném společenském sále tří mysliveckých sdružení. Druhý den, se některé z dam klubu jely podívat na Panskou skálu, kde se točilo pár snímků do pohádky Pyšná princezna. V mrazivém počasí to opravdu vypadalo jako pohádka.

Za pozvání MS Hubert Tuhaň ještě jednou děkujeme, děkujeme za příjemnou atmosféru a celodenní starostlivost a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Jiřina Špálová – předsedkyně klubu