Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ – Havlišův Mlýn

07.05.2013 13:55

Stalo se již dobrou tradicí, že se začátkem letních prázdnin nastává čas konání Narodního finále soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Nejinak tomu bylo i letos. Čtrnáctidenní soustředění se konalo nedaleko Želetavy v rekreačním středisku Havlišův Mlýn. Soutěž Zlatá srnčí trofej se dělí do dvou kategorií podle věku soutěžících. Od 14. do 28. července probíhalo soustředění dětí patřících věkem do kategorie A (do 5. třídy ZŠ), následujících 14 dní děti kategorie B (od 5. – 9. třídy ZŠ). Nyní vás seznámíme s podrobným programem kategorie A.

 

Po příjezdu jsme se všichni ubytovali do chatek a následovala vycházka s oddílovými vedoucími po okolí. Během první procházky se děti seznámily mezi sebou v oddílech a vedoucí jim vyprávěli o první části soutěže – písemných testech. Ty byly naplánovány hned na následující dopoledne. V písemné zkoušce znalostí o myslivosti a přírodě bylo možné získat 100 bodů. Testy obsahovaly popis obrázků jelena, bažanta a srnčího shozu mysliveckou mluvou. U zbývajících otázek bylo na výběr vždy ze tří možností, kdy jedna z nabízených odpovědí byla vždy správně. Tímto byly prověřeny teoretické znalosti mladých soutěžících, získané již před soustředěním. Odpoledne se děti během další vycházky do přírody dozvěděly znění správných odpovědí z ranních testů. Byla též zahájena první mezioddílová soutěž v odlévání sádrových stop zvěře. Večer jsme se všichni sešli v areálu rekreačního střediska u úvodního táboráku. To byl čas pro seznámení všech zúčastněných a oznámení názvů oddílů. Téma pro celotáborovou hru a pojmenování oddílů souviselo s duchem našeho soustředění – se zvěří. Od té doby jsme se tedy u Želetavy setkávali s těmito oddíly: Svišti, Vlčí smečka, Motáci, Zubřata, Kamzíci a Lasičky. K dobrému táboráku patří i opékání špekáčků, kytara a zpěv. To samozřejmě nechybělo ani u nás.

 

V pondělí již začala příprava na druhou část soutěže jednotlivců – poznávačku. Intenzivní výuka probíhala v oddílech s vedoucími během vycházek po okolí, a navíc byly připraveny přednášky na téma lovecká kynologie, střelectví a lovectví. Získávání vědomostí bylo proloženo mezioodílovými soutěžemi ve vybíjené a kopané.

V úterý brzy ráno k nám na základnu zavítal zkušený ornitolog pan Zdeněk Vítek. Nejdříve nastražil v nedalekém starém lomu sítě na odchyt. Po snídani dětem povídal o ornitologii a kroužkování ptáků. Celý den potom probíhal odchyt, a dokonce se podařilo i pět ptáčků odchytit. Všichni jsme tak viděli naše pěvce pěkně zblízka. Den s panem Vítkem lze hodnotit jako úspěšný a dětem se tento bod programu velice líbil. Večer k nám dorazil popovídat o místním kraji a o myslivosti Mgr. Josef Drmota, který žije v nedaleké Želetavě. Součástí úterního večera s panem spisovatelem Drmotou byla i autogramiáda, kterou si spontánně vyžádaly samy děti. Jelikož Havlišův Mlýn leží na rozhraní okresů Třebíč a Jihlava, pozvali jsme po panu Drmotovi na čtvrteční večer i pana Miroslava Zadražila – předsedu kulturně propagační komise z OMS Jihlava. O myslivosti a přírodě v třebíčském okrese nám tedy povídal Mgr. Josef Drmota a o tom samém z Jihlavska pan Miroslav Zadražil. Oba pánové jsou odborníci na slovo vzatí, a tak děti zaujatě poslouchaly a měly i řadu dotazů.

 

Během prvního týdne proběhlo také táboření nedaleko naší základny. Jelikož jsme byli ubytováni v dřevěných chatičkách a jídlo nám připravovala paní kuchařka, chtěli jsme si alespoň na jeden den vyzkoušet táboření v okolní divoké přírodě a spaní pod širákem či pod stany. Při táboření každý oddíl vařil svůj vlastní kotlíkový guláš. Vzorky kuchařského umění jednotlivých oddílů poté hodnotila nezávislá odborná porota, která se shodla, že všechny guláše byly velice chutné. Vyhrát v každé soutěži však může jen jeden, a tak tomu bylo i tentokrát. Výsledky oddílů ve vaření kotlíkového guláše se taktéž započítávaly do celotáborové soutěže.

 

Na páteční den byl naplánovaný celodenní výlet. Hned po snídani jsme vyrazili. První zastávka byla ve Vanůvku, kde jsme si prohlédli zájmový chov daňků. Poté naše cesta směřovala k Roštýnské oboře na Telečsku, kde se chová zvěř mufloní, daňčí a černá. Před branami obory na nás čekal lesní správce z Lesní správy v Telči Ing. František Vala, který nás oborou provedl, ukázal nám myslivecká zařízení a během procházky povykládal o chované zvěři a místní přírodě. Dále jsme přešli ke gotickému hradu Roštýn, kde jsme absolvovali prohlídku s průvodcem. Cestou zpět jsme se zastavili ještě v Telči, kde jsme si prošli historické náměstí a zámecký park. Poté jsme již pokračovali na naši základnu v Havlišově Mlýně a těšili se na další výbornou večeři.

 

Sobota byla věnována posledním přípravám dětí před rozhodující částí soutěže jednotlivců. Mezi intenzivní výukou ještě proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky. V jednotlivcích zvítězil Vojtěch Růsek. Výsledky oddílů se počítaly do celotáborové soutěže.

 

Další den ráno zapršelo, ale počasí se nakonec umoudřilo, a tak opravdu odstartovala poznávačka. Na vyznačené trase po okolí děti poznávaly rostliny, psy, pobytové stopy, vycpaniny, myslivecké vybavení, čelisti, lebky, shozy, trofeje i myslivecká zařízení. Ze stezky bylo možné získat maximálně 300 bodů. Na večerním nástupu se potom děti dozvěděly správné odpovědi. Tím skončila soutěž jednotlivců a dále pokračovala jen ta mezioddílová.

Mimo každodenních vycházek do přírody a večerních čekaných byly ve zbývajících dnech i další soutěže. Tradiční je „Bavíme se sami“, kdy děti za dohledu vedoucích vyrábí výtvarné dílo, skládají písničku či básničku a secvičí pokřik a scénku. Tématem pro tyto činnosti je průběh tábora. Vše potom předvedou po oddílech před porotou sleženou z vedoucích a ta je ohodnotí do celotáborové soutěže. Další oddílovou soutěží je „Hurá olympiáda“ – soutěž v netradičních sportovních disciplínách. Vrcholila též soutěž v odlévání stop a v bodovaném úklidu na chatkách. Mezi těmito soutěžemi proběhla ukázka preparace srnčí lebky.

 

Ve čtvrtek k nám zavítal sokolník pan Milan Zaleš. Připravil si pro nás povídání o dravcích a také nám je předvedl v akci. Prostor byl i pro dotazy zúčastněných na pana sokolníka. Navíc si každé z dětí vyzkoušelo sokolnickou rukavici na níž byl usazený dravec.

V pátek již nastal čas na vyhlašení výsledků soutěže jednotlivců. To proběhlo tradičně za zvuku loveckých fanfár. Vítězem Národního finále soutěže Zlatá srnčí trofej v kategorii A se stal Jakub Pavelka a v kategorii B Eliška Štiková.

 

Každý z mladých soutěžících byl při slavnostním vyhlášení za své snažení odměněn nějakou cenou od sponzorů a ti nejlepší si odnesli opravdu ceny velmi hodnotné.

Hlavním bodem slavnostního večerního nástupu bylo vyhodnocení mezioddílové soutěže. Poté nás čekalo balení a příprava na odjezd domů. Na večer pak ještě byla připravena rozlučková diskotéka pro všechny účastníky. To už nám připomínalo, že soustředění se blíží ke konci a my se brzy rozjedeme do svých domovů po celé republice. Ráno následovala poslední rozlučková rozcvička, opět výborná snídaně a potom jsme se již jen  rozloučili a opustili rekreační středisko, aby po nás mohli nastoupit soutěžící z kategorie „B“.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na průběhu soustředění podíleli. Naše díky patří tedy Českomoravské myslivecké jednotě, která soutěž zaštiťuje, samozřejmě manželům Vaníčkovým za pomoc při přípravě národního finále a také sponzorům akce. Sponzorsky se letos podíleli: Ing. Vlastimil Bařinka – starosta Moravských Budějovic, Kids4nature, Vladimír Steinbauer, Zdeněk Vítek, Vydavatelství Akcent – Josef Vávra, Sellier&Bellot a. s., Česká Zbrojovka, a. s., Okské nože, Artes natur s. r. o, Lesy České republiky, s. p., Rembrandt s. r. o., CENTROPEN, a. s., Ing. Michal Zubíček, Halali Všeobecná pojišťovna, a. s., KOZAP Uherský Brod, zbraně a střelivo spol. s r. o., Záhoří RUDEL, s. r. o., SWEDTEAM a Silvajagdt. Dále bych chtěl moc poděkovat provoznímu rekreačního střediska Havlišův Mlýn panu Jiřímu Škaroupkovi za perfektní zajištění našeho pobytu a velké díky patří také týmu kuchařů za vynikající stravu po celých čtrnáct dní. V neposlední řadě děkuji vedoucím, kteří obětovali ze svého volna 14 dní práci s dětmi a byli opravdu skvělí. Nyní již zbývá přát Zlaté srnčí trofeji dlouhého trvání a mnoho dalších vydařených ročníků této nádherné soutěže.

 

Myslivosti a soutěži Zlatá srnčí trofej r.2014 ZDAR!

 

 

Pozn.: 43. ročník soutěže se koná v Rekreačním středisku Jizbice pod Blaníkem v termínech pro kategorii „A“ 13. – 27. 7. a pro kategorii „B“ 27.7. – 10.8.2013.