Od večeře k volbám

24.09.2013 23:39

Od večeře k volbám

S tématem žen myslivců se setkáváme stále častěji. Česká myslivost je rozmanitá a nabízí tolik možností, že žena, která je myslivcem nemusí být vždy také lovcem.  Poněkud odlišný pohled na myslivost, spíše lov, mají na území Severní Ameriky. Je to dáno především absencí evropských mysliveckých tradic a hodnot. Následující článek je volným překladem uvedeným na blogu a zmiňuje ženy, první lovkyně. Autor čerpá z materiálů, které jsou uvedeny v závěru, a osvětluje, že právo žen lovit byl vlastně předstupeň k právu žen volit.

Ženy jsou lovci již poměrně dlouhou dobu, a ačkoliv obecně počet lovců klesá, množství žen, které se touto aktivitou zabývají, stále roste. Uvedeme si zde několik zajímavých poznámek a poznatků, které osvětlují lovecké počátky žen.

V minulosti většina americké společnosti nepovažovala za vhodné, aby se ženy zabývaly takovou ryze mužskou činností, za jakou byl lov považován. Vzhledem k patriarchální struktuře, která formovala americkou společnost, byly ženy, které se zabývaly neobvyklými činnostmi, veřejností za své výstřední chování odsuzovány. Podle eseje Mary Stange jsou tyto ženy průkopnice důvodem, proč si dnešní lovkyně mohou v klidu a bez předsudků, dopřát aktivitu jako je lov.  V dnešní době je to další z projevů ženské nezávislosti a samostatnosti.

Podle historika D. J. Hermana možnost, že se ženy staly lovkyněmi, byla předstupeň k tomu, aby se mohly také zúčastnit voleb. Zastává názor, že pokud byly ženy dostatečně silné, aby lovily, určitě již byly dost silné na to, aby vstoupily do politiky a také samostatně podnikaly. Podle M. Stange bylo být právo žen lovit metamorfováno na právo být rovnocenným občanem, který se může zúčastnit voleb. Esej M. Stange je pozoruhodné čtení, které popisuje průkopnického ducha žen, které musely překonávat společenské stigma běžného venkovského života a podílet se na lovu. Je sestavena z příběhů žen z počátku 20. století, která psaly o svých loveckých výletech a zážitcích v přírodě. Stange doplnila publikaci o velký počet dobových fotografií od konce 19. do začátku 20. století, které zobrazují ženskou loveckou tradici. Tato tradice přirozeně vyplynula z potřeby žen starat se samy o sebe, v případě, kdy byli jejich muži mimo domov, nebo pokud byli zraněni a nemohli zajišťovat domácnost. V zemích po celém světě, jsou ženy, které také loví, přínosem pro svou komunitu nebo kmen. Romanoff  uvádí, že za normálních podmínek lovící pár přináší více masa, než pokud loví muž sám. Stange uzavírá svou esej s hodnocením, že k roku 2005 tvoří přibližně 10% amerických lovců ženy. Podle odborníků se tento trend stále zvyšuje.

Zdroj:

1.   Romanoff, Steven. “Women as Hunters among the Matses of the Peruvian Amazon.” Human Ecology, Vol. 11, č.. 3 (September, 1983): 339-343

 2.   Stange, Mary Zeiss. “Women & Hunting in the West.” Montana: The Magazine of Western History, Vol. 55, č. 3 (Autumn, 2005): 14-21

(přejato z  blogu Huntin'chick's Blog, https://huntinchicks.wordpress.com/.)

Volný překlad Ing. Jana Novotná – členka rady klubu