Rok Klubu Dámy české myslivosti ČMMJ, o. s.

16.09.2013 23:37

Rok Klubu Dámy české myslivosti ČMMJ, o. s.

 

V lednovém čísle jsme vás informovali o vzniku osmého klubu ČMMJ, o. s. – Klubu Dámy české myslivosti. Jeho cílem je podpora žen v myslivosti, podpora ČMMJ, práce s dětmi, zahraniční spolupráce a podpora etiky v myslivosti a samotné myslivosti jako krásné tisícileté tradice.

 

Během prvního roku působení klub získal členky z téměř 30 OMS (z celkových 81), jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od 19 do 65 let. Máme ve svých řadách několik žen s více než 20 letou praxí, ale i adeptky, které s myslivostí teprve začínají. 27% členek má vyšší odborné zkoušky. Mezi členkami jsou kynoložky, sokolnice i trubačky, ženy z různých profesních oborů. Některé dámy předávají své znalosti a zkušenosti dál – a to buď v mysliveckých kroužcích nebo při přípravě adeptů a hospodářů.

 

Členky mají možnost pravidelně se setkávat (i se svými partnery a rodinami) na různých akcích, kde se mohou vzájemně podporovat, vzdělávat a především se bavit. Navštěvují se ve svých sdruženích, kde vykonávají myslivost, pořádají různé akce pro děti, exkurze, podílejí se na výstavách a své znalosti si rozšiřují na různých přednáškách a konferencích.

 

A protože klub není jen o zábavě a společenských akcích, ale především o vzájemné pomoci a sdílení informací, mohou využívat své nově nabyté znalosti při další práci ve svých sdruženích. Při tom jim klub pomáhá i tím, že jim poskytuje rady, případně zajišťuje výukové materiály a především podporu a pomoc ostatních členek.

 

Na práci s dětmi, s veřejností a na vzdělávání se chceme zaměřovat i v budoucnu. Mnoho našich členek se k myslivosti dostalo právě díky mysliveckým kroužkům, a zájem dětí o myslivost a přírodu se nám potvrzuje na každé akci, kde pro ně máme připravené materiály. To mohou být jednoduché omalovánky s mysliveckou mluvou, natrhané letorosty a rostliny určené k poznávání a nebo myslivecké trofeje. Pokud jsou informace podávány vhodným způsobem, zaujmeme i spoustu dospělých z laické veřejnosti. Tato práce je sice někdy náročná a některé dotazy nejsou příjemné, ale právě komunikace a vysvětlování důvodů různých činností, které myslivost přináší, je pro veřejnost nezbytná. V současné době je médii často poukazováno na chyby, kterých se jednotliví myslivci dopustili. To se bohužel stává ve všech oborech, ale je nutné bořit mýtus, že tyto chyby ostatní myslivci tolerují. Zároveň se snažíme vyvracet názor, že myslivost je přežitek a k dnešní době už nepatří. A pokud už malé děti vědí, že myslivec má v přírodě své kladné místo, je to pro nás záruka, že i v budoucnosti budou mít na myslivost převážně pozitivní názor.

 

Na webových stránkách klubu si příznivci našeho klubu mohou přečíst zajímavé články, připomenout si mysliveckou mluvu, případně procvičit anglické výrazy z oblasti myslivosti a životního prostředí. Dále zde mohou získat inspiraci na vaření, ale i tipy na výlety, zajímavé čtení, filmy s mysliveckou tématikou, doporučené zajímavé webové stránky, případně mohou využít bezplatnou inzerci k prodeji nebo nákupu. Samozřejmě nechybí ani fotogalerie, kde si všechny rády připomenou příjemně prožité chvilky z uplynulých akcí nebo mohou posoudit lovecké úspěchy svých kolegyň.

 

O tom, že činnost klubu má smysl a že se dostává do povědomí veřejnosti, svědčí i zvyšující se návštěvnost webových stránek www.damyceskemyslivosti.cz a facebooku a množství doručených dotazů, které nám chodí na e-mail dcm@cmmj.cz. V současné době tento úzce zaměřený web navštěvuje téměř 5000 uživatelů měsíčně.

 

Pro členství v klubu je nutné splnit jen několik jednoduchých podmínek. Zájemkyně musejí být členkami ČMMJ, je nutné vyplnit údaje uvedené v přihlášce a tu odeslat e-mailem nebo poštou. Přihlášky rozdáváme na všech pořádaných akcích nebo je možné ji stáhnout na webu klubu. Po jejím schválení jsou zájemkyně vyzvány k úhradě jednorázového vstupního klubového poplatku ve výši 500,- Kč a ročního klubového poplatku ve výši 500,- Kč (snížené na 300,- Kč pro studentky, maminky s dětmi do 3 let a dámy nad 65 let). Tyto příspěvky slouží pouze k zjištění chodu klubu. Jsou z nich hrazeny běžné provozní náklady klubu, správa webu, příprava a zajištění tištěných materiálů, vystavení členských karet.  Dále se z nich hradí některé náklady spojené a akcemi klubu.

 

 

Kam jsme se od ledna posunuly, co jsme dělaly? Posuďte sami.

 

V prvé řadě jsme dokončily a schválily logo klubu. Musíme přiznat, že návrhů bylo několik desítek a nad logem jsme strávily hodně času. Ale s výslednou podobou jsme spokojené a věříme, že se bude líbit i vám, a budete si jej snadno spojovat s myslivostí, ženou i klubem ČMMJ. Následně jsme členkám rozeslaly klubové karty, které mohou využívat u našich obchodních partnerů. Ti nám poskytují různé výhody nebo slevy, my je na oplátku propagujeme na našich webových stránkách a na akcích, kterých se zúčastňujeme. Na rozšiřování jejich počtu stále pracujeme – už nyní jich máme téměř 20 z různých oblastí – jak nabídkou, tak i lokalitou. Jedná se o společnosti z oblasti mysliveckých potřeb, oblečení, pomůcky pro vzdělávání dětí, krmení pro psy, ale domluvené jsou i služby a zboží nesouvisející přímo s myslivostí, jako jsou masáže, brýle, keramika, půjčovna společenských šatů nebo vstupné na zámek.

 

V březnu jsme zorganizovaly členskou schůzi klubu. Tu jsme, vzhledem k tomu, že členky jsou z celé republiky, tentokrát uspořádaly na jižní Moravě. Odpoledne jsme měly domluvenou individuální prohlídku zámku, kaple a parku v Židlochovicích a ve večerních hodinách jsme navštívily vinný sklípek a „Vinařský dvůr“ v Němčičkách.

V dubnu jsme s OMS Praha 8 uspořádaly na žádost ZŠ Ústavní tematické setkání s místními žáky ze 3. a 4. tříd. Děti jsme vzaly na procházku po části Čimického háje a na několika stanovištích se dětem povídalo o myslivosti, ekologii, ochraně přírody. Děti se dozvěděly více o myslivecké kynologii a členka klubu dětem předvedla trubačské umění. Na konci děti odpovídaly na otázky z toho, co se dozvěděly a byly odměněny samolepkami s mysliveckou tématikou.

Začátkem května jsme zorganizovaly 1. střelecké závody klubu. Pro toto naše soustředění bylo vybráno příjemné prostředí MS LOM Lhotka v okrese Rokycany a za disciplínu zvolen TRAP. Soutěž byla nejen pro dámy, ale i pro naše partnery a kamarády. Přidáte se příští rok?

 

Pro děti jsme připravily výtvarnou soutěž na téma „Jak si představuji ženu myslivkyni“. A byly jsme mile překvapeny zájmem o soutěž i zpracováním. Z některých obrázků je na první pohled zřetelné, že děti vyrůstají v mysliveckém prostředí a moc dobře znají výstroj, práci psa i zvěř.

 

Dospělí příznivci klubu si mohli zasoutěžit o lístky na výstavu NATURA VIVA v Lysé nad Labem, které jsme se také aktivně účastnily. Na našem stánku jste mohli vidět fotografie z našich akcí, ale i obrázky dětí z výtvarné soutěže. Během výstavy jsme získaly mnoho nových příznivců a také členek z celé republiky. Výstava pro nás byla zkušeností, jak přistupovat k dotazům, co zajímá dámy, pány, ale i dětské návštěvníky. Návštěvníci si mohli prohlídnout i naši kroniku.

 

Koncem června jste mohli navštívit náš stánek na Národních mysliveckých slavnostech v Ohradě u Hluboké nad Vltavou. Stánek byl zaměřen hlavně na práci s dětmi. Ty si mohly vybarvit svoji masku, vymalovat omalovánky s mysliveckou tématikou, které jsme připravily, mohly se zúčastnit tzv. „poznávačky“ ze zvěře, poskládat puzzle nebo zahrát pexeso. Malování šlo moc dobře i některým maminkám i tatínkům.

 

Ve stejném termínu se konal dětský den v Lipnici (nedaleko Třeboně), kterého jsme se také zúčastnily formou osvěty myslivosti pro malé i velké. Akci společně uspořádali SDH Lipnice a Myslivecký spolek KYPA Lipnice. Zájemci si mohli prohlédnout a osahat myslivecké exponáty, vymalovat omalovánky s mysliveckou tématikou, shlédnout výcvik služebních a loveckých psů, podržet dravce na ruce, zastřílet si ze vzduchovky, zalovit keserem rybky-míčky v kádi a vyzkoušet nepřeberné množství hasičských disciplín, vč. pumpování starou koňskou stříkačkou. Děti pak dostaly drobnou odměnu, která byla jak sladká, tak poučná a diplom s logem DČM.

 

Poslední akce, které jsme se do první poloviny prázdnin zúčastnily, byl jeden den z celotýdenního programu Kozojedské kulturní léto, které pořádala obec a SDH Kozojedy. Společně s místním sdružením jsme připravili program pro dospělé i pro děti. S dětmi jsme malovaly, poznávaly dřeviny, rostliny, ale i trofeje různých druhů zvěře. Děti si také mohly zkusit střílet ze vzduchovky, házet míčky nebo šipkami na terč. Pro dospělé, protože se jednalo převážně o laiky, jsme připravily přednášku o tom co je myslivost, o její historii,  představily jsme náš klub. Dále jsme s místními myslivci představili lovecká plemena psů a na závěr hovořili o problémech současné myslivosti (doprava, zemědělství, pytláctví, volný pohyb psů apod.). Odpoledne bylo doprovázeno hudbou, soutěžemi pro dospělé, scénkami, taneční soutěží.

 

Protože náš klub spolupracuje i se zahraničními dámskými mysliveckými kluby, nejbližší akce, kterou máme v plánu a na níž jsme získaly pozvání, je konference spojená s lovem v Srbsku. V následujících číslech časopisu Myslivost Vám přineseme další přehled o našich uplynulých akcích, a postupně vás budeme informovat o ostatních dámských mysliveckých klubech v Evropě.

  

A pokud Vás zajímá, jaké další aktivity ještě máme před sebou v letošním i příštím roce, navštivte naše stránky nebo se k nám rovnou přidejte a vytvářejte je společně s námi.

 

Myslivosti zdar!

 

Bc. Naděžda Burešová – ekonomka klubu DČM

Ing. Jiřina Špálová – předsedkyně klubu DČM