Seminář na téma Trichinelóza u volně žijící zvěře

11.03.2014 23:46

Seminář na téma Trichinelóza u volně žijící zvěře

V úterý 4. března od 17:00 probíhal v prostorách Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně seminář na téma Trichinelóza u volně žijící zvěře. Přednášejícím byl Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., který si připravil opravdu poutavou a velice zajímavou prezentaci.

Každý myslivec určitě slyšel o této závažné nemoci, která je způsobena vnitrobuněčným parazitem. Nakazit se dá syrovým nebo nedostatečně tepelně upraveným masem. V současné době je uživatel honitby povinen předložit k vyšetření každý ulovený kus černé zvěře a toto vyšetření je placeno státem. Zároveň by měl být v každé honitbě proškolený myslivec či myslivkyně.

Během přednášky jsme se mohli dozvědět zajímané informace o trichinele a její historii. Trichinely byly nalezeny již ve starověkém Egyptě, ale její novodobý objev byl popsán až v roce 1835. Zajímavé byly i informace o její biologii, vývojových stádiích, inkubační době apod. Překvapivá je i skutečnost, že jeden jedinec může vyprodukovat až 1500 larev.  

Prof. Koudela nás také seznámil s metodami zjišťování tohoto onemocnění. V současné době existují dvě uznané metody detekce. První je trichinoskopická neboli kompresní metoda. Tu lze použít při zpracování masa z černé zvěře pro osobní potřebu, pokud však bude maso uvedeno na trh, je potřeba provést přesnější trávicí metodu, kterou jsou schopna provést pouze specializovaná pracoviště.

Mohli jsme vidět i aktuální statistiky výskytu tohoto onemocnění, počty testovaných zvířat k počtu odlovených kusů a počty nakažených zvířat a lidí v EU. V České republice byl prozatím zaznamenám pouze jeden případ humánní trichinely v roce 2012 a předpokládá se, že tento člověk se nakazil v jiném státě než v České republice.

Nejvíce pozitivních nálezů trichinely je v Rumunsku, Polsku a Bulharsku. Samozřejmě musíme brát v potaz legislativu každého státu. Ne každý stát požaduje vyšetření všech ulovených kusů a zároveň v některých státech se vyšetřuje i jiná zvěř než černá - např. liška či psík mývalovitý. Vyšetření těchto zvířat česká legislativa neukládá, ale přemýšlí se o jejím zavedení.

U nás je nejvíce aktuální černá zvěř, u které se projevuje nejméně klinických příznaků, a právě proto je důležité testování masa černé zvěře. Ve volné přírodě nepoznáme nakaženého jedince od jedince zdravého. Na druhé straně u člověka se onemocnění projeví téměř okamžitě, může začít otoky a skončit i zánětem mozkových blan a následně i smrtí. Léčba tohoto onemocnění je zdlouhavá a není bez doživotních následků.  

Na přednášce byli přítomni i zástupci veterinárních správy z různých krajů, takže následná diskuze byla opravdu podnětná.

Minimálně jedenkrát za 5 let by měl být zkontrolován každý uživatel honitby a samozřejmě existují sankce za nevyšetření černé zvěře, které začínají částkou 300 000Kč.

Diskuze byla zakončena shrnutím největších problémů v současné době, kterým je nelegální odlov černé zvěře, jež není testována na přítomnost tohoto onemocnění a také moderní gastronomie s aktuálním hitem středně propečených steaků. Tato úprava nedokáže zajistit správné tepelné zpracování masa, aby se zničily veškeré zárodky trichinel.

Tento seminář je jedním z několika, kterých se můžeme zúčastnit. Další semináře jsou připravené na 1. dubna a 6. května. Budou zaměřeny na velké šelmy v České republice a na Slovensku. Jsou určené pro odbornou mysliveckou veřejnost, pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí, studenty lesnických, veterinárních a zemědělských škol a širokou veřejnost.

Ing. Pavla Bláhová – členka klubu