Členky rady klubu                         

Schůze Rady klubu probíhají zpravidla každé první úterý v měsíci                      

 

Jméno a příjmení

Funkce

Činnost

Ing. Jiřina Špálová

předsedkyně klubu

evidence členek, správa webových stránek, komunikace s ČMMJ

Ing. Patricie Jakešová

místopředsedkyně klubu

Facebook, Instagram a kompletace článků do časopisu Myslivost

Renata Horáková

členka rady klubu

kalendář klubu

Ing. Julie Humlová

členka rady klubu

organizace akcí

PhDr. Marie Nováková

členka rady klubu

trubačka

Hana Matějková

členka rady klubu

organizace akcí

Ing. Hana Obrdová

členka rady klubu

Kontrola ekonomiky, členské karty

     

kontakt:

dcm@cmmj.cz

 

 

                              

 

V případě zájmu o prohlášení a informace pro tisk a média, nás prosím kontaktujte. Od zpráv, které nebudou Radou klubu schválené, se distancujeme. Děkujeme za pochopení.

Představení rady klubu:

Ing. Jiřina Špálová, předsedkyně klubu 

Jsem typický příklad toho, že práce s dětmi má smysl. Sice jsem vyrostla na vesnici, ale v rodině, kde žádný myslivec nebyl a vztah k tomuto koníčku jsem získala díky mysliveckému kroužku - Zlaté srnčí trofeji.

Základní myslivecké zkoušky jsem složila v roce 1998, stala se členkou ČMMJ a vstoupila do MS Posázaví. O pět let později jsem složila zkoušky pro myslivecké hospodáře a následně i vyšší odborné zkoušky na FLD ČZU v Praze. Jsem v honitbě, která má rozlohu téměř 2000 ha, je smíšená, potýkáme se s rozsáhlou rostoucí zástavbou, infrastrukturou, stoupajícím provozem i velkým počtem turistů. Řešíme škody způsobené černou zvěří. Ve spolku je nás 40 členů. V minulých obdobích jsem vedla myslivecký kroužek a opakovaně byla jednatelkou spolku. V tuto chvíli příležitostně vypomáhám s administrativou.

V roce 2015 jsem byla zvolena, historicky jako první žena, do Myslivecké rady ČMMJ do funkce předsedkyně Kulturně propagační komise. Byla to pro mě velká čest i zkušenost.

V myslivosti mě baví rozmanitost tohoto koníčku a široká paleta jednotlivých oblastí – samotná příroda, ochrana přírody, kynologie, tradice, hudba, atd. Ráda se potkávám s přáteli s podobným zájmem. Dle možností se věnuji sportovní střelbě a vzdělávání v myslivosti. Až trochu povyrostou děti, určitě si opět pořídím i loveckého psa.

V roce 2012 jsem byla zakládající členkou klubu DČM a stala se jeho předsedkyní. Klub mě sice občas zaměstnává víc, než jsem předpokládala, ale jak jinak bych poznala tolik úžasných mysliveckých kolegyň, navštívila tolik zajímavých míst a zažila tolik akcí.

 

 

Ing. Patricie Jakešová, místopředsedkyně klubu

Myslivosti se věnuji skoro 20 let, členkou DČM jsem 8 let, vlastním mysliveckého psa, vlastním lovecký lístek a jsem členkou OMS Praha – východ a ČMMJ. Myslivost aktivně provozuji v Honebním společenstvu Kunice na Praze - východ, kde jsem členkou výboru v pozici pokladníka a jsem také členkou myslivecké stráže. Zajímám se o ochranu přírody a ochranu zvířat, humánnost a udržitelnost je to hlavní co ve své myslivecké praxi uplatňuji. Zajímají mě aktivity týkající se osvěty laické veřejnosti, hledám i jiné možnosti a pohledy na myslivost, uplatnění žen v myslivosti a také o udržitelnou myslivosti. Po letech v aktivní myslivosti si uvědomuji mnoho stinných stránek, které jsou vnímány laickou veřejností, ale i samotnými myslivci. Tyto jsou zapříčiněny hlavně pasivitou v oblasti správné a moderní komunikace s veřejností a také mezi sebou. Práce v myslivosti, pro někoho, kdo myslivosti věnuje veškerý svůj čas znamená smysluplnou činnost. Díky našemu psovi, jsem se začala zajímat i o další možnosti využití loveckého psa nejen v aktivní lovecké praxi. Je mi velmi blízká aktivní spolupráce a podpora záchranných stanic pro divoká zvířata. V poslední době se věnuji také sportovní střelbě v klubu ve Vlašimi. Poznala jsem spoustu zajímavých míst a činností, které jsem si dříve v rámci myslivosti neuvědomovala a také neznala.  Vnímám jako důležitou práci s dětmi a mládeží, aktivní komunikace s veřejností, s médii za účelem propagace a pochopení, jak správně začlenit ženy do myslivosti. Nejsem zastánce různých genderových trendů, ale vyváženého vztahu a rolí, ať už mužů tak i žen v myslivecké praxi, která je zásadní pro rovnoprávné postavení.

K myslivosti jsem se dostala díky pořízení loveckého psa, jeho výcviku, podpory ze strany mého tchána, který je také aktivním myslivcem. Byť se můj muž myslivosti nevěnuje aktivně, je mým velkým podporovatelem, pomocníkem, a rádcem především v oblasti střelby, vlastní zbrojní průkaz. Absolvuje téměř všechny myslivecké a lovecké aktivity se mnou, sám velmi aktivně pomáhá našemu sdružení.

 

 

Renata Horáková, členka rady

Vždy jsem byla dítětem polí a lesů, a proto bylo pro mě přirozené, že jsem se začala zajímat o myslivost. Myslivosti se aktivně věnuji od roku 1986. Prioritou je pro mě péče a ochrana zvěře, ptactva, a vlastně celé přírody. Věnuji se také kynologii. Úspěšně jsem předvedla 6 generací ohařů u zkoušek lovecky upotřebitelných psů. V roce 2020 jsem složila hospodářské zkoušky u ČMMJ a začala jsem ještě intenzivněji podporovat myslivost. Mimo jiné se snažím i ve svém okolí představit práci myslivce v honitbě. Kladu hlavně důrazna péči a chov zvěře. Úzce spolupracuji s OÚ ve svém bydlišti a díky této spolupráci nám pomáhá zastupitelstvo rozvíjet potřeby v myslivosti a podporuje nás. Člověka jako jsem já, tj. kterého zajímá stav naší přírody a zvěře, se velice dotýká negativní vliv civilizace – ta dle mého názoru z přírody jen bere a má na svědomíúbytek zvěře a ptactva.

 

 

 
 

Ing. Julie Humlová, členka rady

Myslivosti se věnuji přibližně 20 let a od roku 2006 jsem členka mysliveckého spolku Chrást u Plzně z.s., kde nyní ve výboru zastávám funkci finančního hospodáře. Kolem myslivosti se točí život celé naší rodiny. S manželem, který je myslivecký hospodář, se svými syny a ostatními členy našeho MS Chrást pořádáme pravidelně vzdělávací myslivecké akce pro děti ze školky, věnujeme se výcviku loveckých psů a osvětě myslivosti v místním obecním periodiku. Do klubu DČM jsem byla přijata v době, kdy jsem byla na rodičovské dovolené se svým mladším synem, kterému je nyní 9 let. Prostřednictvím klubu DČM jsem poznala nové přátele se stejnými zájmy a navštívila různá zajímavá místa. Moc se těším na další akce klubu DČM.

 

 
 
 
 

Hana Matějková, Dis., členka rady

K myslivosti jsem se dostala díky partnerovi ikdyž k přírodě byl vztah již od dětství. Pocházím z vesnického prostředí a les byla naše priorita.
K DČM jsem byla přijata v roce 2014, léta jsem pracovala s dětmi a proto jsem absolvovala kurz vedoucích pro práci s dětmi. Myslivost začala být koníčkem a je to již 10 let. Jsem aktivni členkou MS Lhenice. Vypomáhám na příměstských táborech a místních školních akcích. Umožňuji dětem nahlédnout na myslivost, práci, zábavu i povinnosti k přírodě.
Díky DČM jsem poznala spoustu nových přátel při akcích pořádaných DČM.

 

 

 

 

 

 

Marie Nováková, členka rady

Do Klubu Dámy české myslivosti jsem byla přijata v roce 2014. O rok dříve jsem se totiž  rozhodla konečně doplnit delší řadu myslivců v naší rodině. Absolvovala jsem zkoušku  z myslivosti, následně pak zkoušky pro myslivecké hospodáře … a koupila lesnici. Od té doby pravidelně navštěvuji kurzy pro myslivecké trubače. Praktické troubení mi dělá velkou radost. V OMS Třebíč jsem byla několik let členem Kulturně-propagační komise. V roce 2020 mi bylo propůjčeno myslivecké vyznamenání III. stupně za zásluhy v myslivosti. Stejně tak se moc ráda účastním řady akcí pořádaných Klubem DČM. Přestože jsem myslivcem „na volné noze“, tj. nejsem členem žádného mysliveckého spolku, díky přátelům, kolegům trubačům, a hlavně „dámám“ mám možnost se zapojit do řady mysliveckých akcí a milých setkání po celé republice.

 
 
 
 
 
 

Ing. Hana Obrdová, členka rady

Myslivosti se věnuji od roku 2008, kdy jsem si složila zkoušky o první lovecký lístek - o rok později jsem začala pracovat na Sekretariátu ČMMJ a získala bližší vztah ke kulturním akcím a organizaci výstav. V současnosti pracuji v nadnárodní korporaci a myslivost je pro mě hlavně koníčkem. Vztah k přírodě a její ochraně jako takové jsem získávala odmala díky rodině a zájmovým kroužkům. V současnosti jsem členkou OMS Praha 3, ráda organizuji a zúčastňuji se kulturních a kulinářských akcí. Mým cílem je umožnit členkám klubu zážitky a setkávání, v širším pohledu bych ráda přinesla lepší pohled veřejnosti na myslivost.

 

 
 
 
   
   
  

Rada klubu - historie

2012-2017

horní řada

Jitka Sýkorová, Dis. (vlevo)

Martina Novotná - místopředsedkyně (2. zleva)

Mgr. Štěpánka Vlachová, Dis. (3. zleva)

Bc. Naděžda Burešová (vpravo)

dolní řada

Ing. Jiřina Špálová - předsedkyně (vlevo)

Ing. Michaela Metličková (uprostřed)

Ing. Bc. Jana Novotná (vpravo)

 

 

2017 - 2022

Ing. Pavla Bláhová - 1. zleva

Ing. Jiřina Špálová - předsedkyně - 2. zleva

Ing. Kateřina Hájková - 3. zleva

Ing. Michala Metličková, vpravo (od listopadu 2017 PhDr. Marie Nováková - není na fotografii)

Ing. Bc. Jana Kollandová - místopředsedkyně - není na fotografii ze dne voleb