Členky rady klubu                         

Schůze Rady klubu probíhají každé první úterý v měsíci                      

 

Jméno a příjmení

Funkce

Činnost

Ing. Jiřina Špálová

předsedkyně klubu

evidence členek, komunikace s médii, obchodními partnery, komunikace s ČMMJ

 

Ing. Bc. Jana Kollandová

místopředsedkyně klubu

má na starosti facebook, instagram a kompletaci článků do časopisu Myslivost

 

Ing. Kateřina Hájková

členka rady klubu

náš správce ohledně financí

 

Ing. Pavla Bláhová

členka rady klubu

spravuje naše webové stránky a jedná se zahraničními kluby

 

PhDr. Marie Nováková

členka rady klubu
dává pozor na to, aby naše články byly bez hrubek a je to hlavně naše nejúžasnější trubačka
 
     

kontakt:

dcm@cmmj.cz

 

 

V případě zájmu o prohlášení a informace pro tisk a média, nás prosím kontaktujte. Od zpráv, které nebudou Radou klubu schválené, se distancujeme. Děkujeme za pochopení.

    

 

                             

Představení rady klubu:

Jiřina Špálová, předsedkyně


Jsem typický příklad toho, že práce s dětmi má smysl. Sice jsem vyrostla na vesnici, ale v
rodině, kde žádný myslivec nebyl a vztah k tomuto koníčku jsem získala díky programu ZST.
Mám základní, hospodářské i vyšší odborné zkoušky, členkou ČMMJ jsem od roku 1998 a stejnou
dobu jsem členkou MS Posázaví. V roce 2012 jsem byla zakládající členkou klubu DČM a stala se
jeho předsedkyní. V roce 2015 jsme byla zvolena, historicky jako první žena, do Myslivecké rady
ČMMJ jako předsedkyně Kulturně propagační komise. Momentálně jsem na rodičovské dovolené, ale
koncem roku se vracím do obchodního týmu výrobní firmy.
Klub mě sice občas zaměstnává víc, než jsem předpokládala, ale jak jinak bych poznala tolik úžasných
mysliveckých kolegyň, navštívila tolik zajímavých míst a zažila tolik akcí.

 

Jana Kollandová, místopředsedkyně


Žiji na Moravě, vyrůstala jsem v mysliveckém prostředí od mala. Jsem členkou MS Kojetínek
Veletiny, z.s., a OMS Uh. Hradiště, kde jsem zkušebním komisařem. Vyšší odborné zkoušky jsem
složila v roce 2004. Absolvovala jsem Mendelovu univerzitu v Brně v oborech Zahradní architektura a
Lesnictví. Aktivně se věnuji kynologii, práci s dětmi a osvětě myslivosti. Přes 20 let se účastním
národního kola soutěže Zlaté srnčí trofej, nejprve jako soutěžící, později jako vedoucí. V přírodě i na
lovech mne potkáte nejčastěji v doprovodu dlouhosrstých jezevčíků. Jsem jednou ze zakládajících
členek klubu. V klubovém dění se starám o grafiku, chod fb stránek, apod.

 

Kateřina Hájková, členka rady


Bydlím na Moravě, kousek od Brna. Pocházím z myslivecké rodiny, ale myslivost nemám
jako zaměstnání, vystudovala jsem fakultu strojního inženýrství v Brně, přesto pro mě myslivost není
jen hobby, je to životní styl, kterým žije celá naše rodina. Základní kurz myslivosti jsem absolvovala v
roce 1999, dále jsem v roce 2014 úspěšně složila vyšší zkoušku z myslivosti. Jsem členkou
mysliveckého spolku Obora, kde vykonávám funkci finančního hospodáře. Členkou klubu DČM jsem
od roku 2014, zde jsem poznala nové kamarádky se společným zájmem a navštívila spoustu
zajímavých akcí.

 

Pavla Bláhová, členka rady

 

Myslivosti jsem se začala aktivně věnovat v posledních letech a to hlavně díky mému členství
v klubu. K myslivosti mě přivedl můj tatínek, který mě již jako malou holčičku brával na různé
myslivecké akce. V lese se tedy pohybuji od malička.
V klubu jsem od roku 2013, kdy jsem složila zkoušky z myslivosti a od té doby se snažím aktivně
zapojovat do chodu klubu. Starám se o webové stránky klubu a doufám, že se Vám stránky líbí. Stále
pracujeme na jejich aktualizaci.
Díky klubu jsem se mohla podívat i do zahraničí. Byl to jeden z nejhezčích zážitků, proto bych byla
ráda, aby podobné zážitky měly i ostatní členky.

 

Marie Nováková, členka rady


Do Klubu Dámy české myslivosti jsem byla přijata v roce 2014. O rok dříve jsem se totiž
rozhodla konečně doplnit delší řadu myslivců v naší rodině. Absolvovala jsem zkoušku
z myslivosti, následně pak zkoušky pro myslivecké hospodáře … a koupila lesnici. Od té doby
pravidelně navštěvuji kurzy pro myslivecké trubače. Praktické troubení mi dělá velkou radost.
V OMS Třebíč jsem byla několik let členem Kulturně-propagační komise.
V lednu 2020 mi bylo propůjčeno myslivecké vyznamenání III. stupně za zásluhy v myslivosti.
Stejně tak se moc ráda účastním řady akcí pořádaných Klubem DČM.
Přestože jsem myslivcem „na volné noze“, tj. nejsem členem žádného mysliveckého spolku,
díky přátelům, kolegům trubačům, a hlavně „dámám“ mám možnost se zapojit do řady
mysliveckých akcí a milých setkání po celé republice.