Procházka adventní Prahou 2012

II. mezinárodní dámská naháňka v ČR (Dražejov) 2012

II. mezinárodní dámská naháňka v ČR (Lužná) 2012

Bratislava - mezinárodní setkání žen v myslivosti 2012

Bavorsko - zámeck Guteneck, setkání myslivkyň 2012

Živitelka 2012