Výstava v Kroměříži (foto Jana Kollandová)

Členská schůze v Brně (foto Christa Frolková, Martina Novotná, Jarmila Vaníčková)

Křest kalendáře (foto Lubomír Stejskal, Martina Novotná, Pavel Kšanda)

Naháňka Hartmanice (foto Pavla Bláhová, Václav Přibáň, Jaroslav Vogeltanz)