DČM LZ ohařů a ostatních plemen pod OMS Uh. Hradiště

VIII. Střelecké závody - střelnice Doubrava (foto Jiřina Špálová)

Členská schůze

Mezinárodní konference V4 (foto: Jarmila Vaníčková, Caroline Schiestl)

Myslivecký ples Chodová Planá (foto: Václav Přibáň, Lenka Krčilová)

Naháňka Hartmanice (foto Václav Přibáň)