Naháňka - Horní Bradlo 2017 (foto Lubomír Stejskal)

České myslivecké vánoce - Rudolfinum (foto JV, JŠ, HM, BU, KF)

Naháňka Černá Hora (foto Václav Přibáň)

Vernisáž fotografií v Brně (foto Václav Přibáň)

Hubertská mše Kunratice (foto Krista Frolková)

Myslivecké slavnosti v Praze (foto Pavla Bláhová, Christa Frolková)

Soutěž o nejlepší guláš - Zahrádky (foto Jiřina Špálová, Hana Melcrová)

Mezinárodní konference v Srbsku (foto Lubomír Stejskal)

Střelecké závody klubu (foto Václav Přibáň, Lubomír Stejskal, Aneta Limburská)

Barvářské zkoušky - Věžky u Kroměříže (foto Václav Přibáň)

Natura Viva 2017

Setkání u Blanických rytířů II (Foto Mgr. Jarmila Vaníčková)

Setkání u Blanických rytířů (foto Lubomír Stejskal)

Členská schůze Šiklův Mlýn (foto členky klubu)

Naháňka - Hartmanice (foto Václav Přibáň)