V časopise Myslivost

Od večeře k volbám

24.09.2013 23:39
Od večeře k volbám S tématem žen myslivců se setkáváme stále častěji. Česká myslivost je rozmanitá a nabízí tolik možností, že žena, která je myslivcem nemusí být vždy také lovcem.  Poněkud odlišný pohled na myslivost, spíše lov, mají na území Severní Ameriky. Je to dáno především...

Artemis nebo Diana?

19.09.2013 23:38
Artemis nebo Diana?   Od nepaměti provázela lidská pokolení různá božstva. Lidé měli bohy pro každou svou činnost, jev nebo část svého posmrtného či následného života. A každá kultura si své božstvo pojmenovala. Asi nejslavnější bohyní lovu je starořecká Artemis, později starými Římany...

Mezinárodní dámská myslivecká konference v Srbsku

18.09.2013 23:40
Mezinárodní dámská myslivecká konference v Srbsku Koncem srpna jsem se, za klub Dámy české myslivosti, zúčastnila mezinárodní konference spojené s lovem křepelek a hrdliček do Srbska, které se zúčastnily i další dámy ze Srbska, Maďarska, Holandska. Konferenci pořádal Damski...

Rok Klubu Dámy české myslivosti ČMMJ, o. s.

16.09.2013 23:37
Rok Klubu Dámy české myslivosti ČMMJ, o. s.   V lednovém čísle jsme vás informovali o vzniku osmého klubu ČMMJ, o. s. – Klubu Dámy české myslivosti. Jeho cílem je podpora žen v myslivosti, podpora ČMMJ, práce s dětmi, zahraniční spolupráce a podpora etiky v myslivosti a...
<< 1 | 2