Akce a činnost klubu v roce 2018

Jedná se o akce, které pořádáme v rámci našeho klubu. Více fotografiií nalenete v naší fotogalerii 2018

Huberstká mše v Praze Kunraticích

Dne 24.11. uspořádly MS Světice, Honební společenstvo Jesenice-Vestec, Farnost Kunratice a Klub Dámy ceské myslivosti ČMMJ již 7. ročních tradiční Hubertské mše. Ta se odehárala v kostele sv. Jakuba staršího v Kunraticích.

Mši celebroval J.M.Michael Josef Pojezdný, dřívější opat Strahovského kláštera, který má na obnově kláštera velký podíl. V roce 2006 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozhvoje demokracie, humanity a lidských práv. Opat Pojezdný je hlavou Českomoravské cirkárie premonstrátského řádu.

Letošní ročník, pod vedením JUDr. Petra Vacka, byl opět krásným uměleckým zážitkem.

Náš klub se opět postaral o malé návštěvníky, které jsme seznámily se zvěří a navíc si mohly vyzkoušet zdobení perníčků - samozřejmě s motivy zvěře a stromů.

 

Barokní svatohubertské slavnosti na Loučni

V sobotu 3. 11. se několik členek našeho klubu zúčastnilo svatohubertských slavností na zámku Loučeň, kde se věnovaly hlavně malým návštěvníkům. Pro děti si v přilehlé Oranžerii zámku připravily několik jednoduchých stanovišť, kde si děti ověřily svoje znalosti. Tradičně to byly jehličnany a listnáče, plody různých dřevin, tentokrát byly přidány i léčivé byliny a samozřejmě nebyly vynechány ani stopy zvěře a paroží a deky/kůže několika druhů zvěře. Děti si navíc mohly vyzkoušet zvuky různých dřevin na přenosném dendrofonu, natisknout stopy zvěře a za odměnu si ozdobily a většinou ještě hned na místě i snědly medové perníčky (samozřejmě s mysliveckými a přírodními motivy). Všechna stanoviště byla upravena tak, aby zaujala jak starší, tak úplně nejmenší děti.I přes nepřízeň počasí přišlo dětí a dospělých na hubertské slavnosti velké množství. Někteří (a nejen děti), byli poučeni, jak rozeznat smrk od jedle, letní dub od zimního, jak vypadá šiška douglasky tisolisté nebo jak v přírodě poznat stopu srnce, prasete nebo muflona. Věříme, že se nám opět podařilo přesvědčit několik laiků, že myslivost není jen o střílení, a že její součástí je i vedení dětí k přírodě.

 

 

VI. ročník střeleckých závodů klubu

Střelby se staly již tradiční akcí našeho klubu. Letošní ročník se konal na střelnici ve Světnově. Sešlo se zde 18 střílejících - devět dam a devět mužů. Jednotlivci poměřovali svoje schopnosti ve střelbě na loveckém kole a z malorážky na 50m. Družstva byla opět podrobena znalostnímu testu a soutěži v počtu zásahů na zajíce.

Putovní pohár a pohár za první místo získala Ing. Kateřina Jakoubková, druhé místo Ing. Gabriela Malá a třetí Marie Štefánková.

Myslivecké odpoledne nejen pro děti

Myslivecký spolek Lhotky Černá Hora uspořádal v sobotu 25. srpna myslivecké odpoledne. Náš klub byl jedním z partnerů a naše členky pomáhaly na samotné akci. Pro děti bylo připraveno několik atrakcí - naučně poznávací stezka o zvěři, střílení ze vzduchovky, malovánm na obličej, projížďka bryčkou taženou koňským spřežením, hod na divočáka, hledání šišek na čas a také možnosti si udělat krmítko pro ptáčky. Velký úspěch měla soutež ve výrobě vlastního draka. Děkujeme tedy všem členkám, které se odpoledne účastnily!!

Mezinárodní konference dámských loveckých klubů ve Finsku

Náš Klub Dámy české myslivosti ČMMJ, z.s. dostal pozvánku k účasti na IV. Mezinárodní konferenci dámských loveckých klubů „Women and Sustainable Hunting Conference“, která se konala tentokrát ve finském Ilomantsi 17.- 20. srpna 2018.

Tato mezinárodní konference je organizována pod záštitou Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC) – klubem Artemis. Klub Artemis je mezinárodní organizace, která zastřešuje dámské myslivecké a lovecké kluby z celého světa. Prezidentkou této organizace je doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD., která je současně také prezidentkou Klubu slovenských polovničok. Konference se koná jednou za dva roky a pokaždé v jiné zemi. V předchozích letech se dámy sešly na Slovensku, v České republice a v Holandsku.  Náš klub ve Finsku reprezentovaly členky rady klubu Ing. Kateřina Hájková a Ing. Pavla Bláhová. Pozvané dámy se sjely do finského města Ilomantsi, které leží v Karélii blízko ruských hranic. Konference začínala již v pátek společnou večeří a neformálním seznamováním nad sklenkou místního vína, které je z malin a nebo rybízu. Již v letadle jsme se potkaly s kolegyně ze Slovenska, Holandska a Polska.

Přivítání bylo velmi milé a přátelské. V tomto duchu se nesla i celá konference. Pokud tedy některá z dam, které na konferenci nejely například ze strachu z cizího prostředí, můžeme je ujistit, že strach opravdu není na místě. Sobota začala odjezdem na místní radnici. Téma letošní konference bylo „Žena a medvěd – od minulosti po současnost“. Úvodní řeč pronesl Tuomas Hallenberg, prezident Finské myslivecké asociace, který nás seznámil s vývojem a počtem lovců ve Finsku. Tato země má kolem 5,5 mil. obyvatel a z toho je 0,3 mil. aktivních myslivců, avšak je přibližně třikrát větší než Česká republika. Celkově je zde 22 tisíc dam, které loví. Zajímavý je i pohled veřejnosti na myslivost ve Finsku, podle posledního průzkumu považuje 66% občanů lov jako pozitivní nebo velmi pozitivní věc a jen pro 10% občanů je lov kritický nebo velmi kritický.

Celý den byl zakončen slavnostní večeří, kde jsme mohly ochutnat paštiku z medvěda, plátky losího masa, místní ryby upravené na několik způsobů a vše jsme mohly zapít místním ginem, který je nejlepší na světě.Měly jsme opravdu neopakovatelnou možnost poznat a seznámit se s ostatními účastnicemi konference. Probrat s nimi lovy a myslivost v jiných zemích. Přiučit se něco o jiných tradicích a způsobech lovu. Samozřejmě také prodiskutovat téma vnímání široké veřejnosti, co si o myslivosti a samotném lovu myslí.

Je škoda, že u nás narozdíl od Finska není myslivost vnímána tak pozitivně.

Neméně zajímavá byla i neděle, kdy všechny účastníce konference vyrazily na společný výlet do Národního parku Petkeljärvi, který je jedním z nejstarších z celkových 37 národních parků ve Finsku. Celková rozloha finských národních parků je 9.789 km², což představuje cca 2,7% rozlohy Finska. V parku nás čekala naprosto úžasná procházka kolem místních jezer a výtečná zeleninová polévka s kousky lososa. Dozvěděly jsme se spoustu informací o národních parcích ve Finsku, způsob jakým fungují a zajímavosti, které nabízejí.Speciálně bychom chtěly poděkovat celému týmu North Carelian Huntresses Association: Jaana Elina Puhakka, Tiina Eronen, Anna Maria Penttinen, Anneli Piiponnen, Aniina Poutiainen, Anna Puruskainen Saarelainen a Sanna Leppänen. Organizace celé konference byla perfektní. Děkujeme moc za vřelé přijetí a doufáme, že se ještě v budoucnu setkáme.

Další konference bude probíhat v Polsku a už teď se těšíme!!!

Národní myslivecké slavnosti na zámečku Ohrada

Letošní ročník probíhal v sobotu 23. června za poměrně chladného a polojasného dne. Jako vždy byl pro návštěvníky připravený zábavný program pro celou rodinu, nechyběli sokolníci, ukázky mysliveckých tradic, lovecká kynologie, výstava trofejí, mistrovství republiky ve vábení jelenů a ve vábení jiných druhů zvěře, součástí byla samozřejmě i myslivecká a lesní pedagogika. Náš klub se zde tentokrát oficiálně neprezentoval, přesto se naše členky na Mysliveckých slavnostech sešly. Jako vždy se jednalo o velice milé setkání a bylo co probírat, navštívily jsme přilehlou ZOO a některé z nás, které zůstaly do neděle, vyrazily na nedaleký zámek Hluboká, který patří k turisticky nejatraktivnějším památkám u nás. Závěrem bych jménem celého klubu pogratulovala naší člence Ivance Čtrnácté, která ve Velké čtenářské soutěži časopisu Myslivost vyhrála jednu z hlavních cen kulovnici TIKA T3 Wild Boar, kterou si na Ohradě slavnostně převzala.

 

Výstava Natura Viva v Lysé nad Labem

Už je tradicí, že se náš klub prezentuje na výstavě Natura Viva. Samozřejmě by to nešlo bez členek, které stánek připraví, po celou dobu výstavy se střídají v přítomnosti a pomohou i s demontáží. A co u nás můžete vidět? Kromě milých členek fotografie z letošního klubového kalendáře, fotografie z klubových akcí a třeba i různé předměty s naším logem, které členky mohou obdržet. Pouzdro na doklady, klubové odznaky, klubové průkazy, reflexní šály s logem, deku s logem, reflexní pásky na klobout atd.

Na stánku se samozřejmě můžete dozvědět o klubu více informací přímo od členek, poslechnout si, jaké akce pořádáme a vyzvednout si přihlášku. Zastavte se, rády vás přivítáme.

Více fotografií na naší galerii.

Zkoušky vloh loveckých psů pro hlavičkou Klubu Dámy českí myslivosti

 

Úspěch, který měly loňské klubové barvářské zkoušky DČM, jim zajistil letošní pokračování. Členská schůze vybrala zkoušky jarní, tedy vloh a to jak pro ohaře, tak pro ostatní plemena. Jedná se o nejjednodušší druh zkoušek bez zadání lovecké upotřebytelnosti. Záměrem bylo přitáhnout i vůdkyně či vůdce, kteří se doposud zkoušek aktivně neúčastnili.

Letos to byl OMS Uherské Hradiště, který se s námi do pořádání zkoušek s chutí a ochotou pustil. Stejně tak nám vyšli vstříc členové MS Kojetínek Veletiny z.s., kteří vyhověli naší žádosti o propůjčení honitby ke konání zkoušek. Měly jsme tak přímou cestu pro zajišťování a celkově snažší organizaci. Hlavním rozhodčím byl pan František Zbraněk z okresu Uh. Hradiště, skupinu ostatní plemena posuzovaly dámy Ing. Miloslava Šišková a Mrg. Jana Trojková, skupinu „ohaři“ pak posuzovali pan Antonín Straňák a Mgr. Jaroslav Hráček. Posuzování rozhodčích bylo velmi profesionální a rádi vše, nejen nováčkům, ale také ostatním zájemcům z řad korony dopodrobna osvětlili. Veterinární dozor nad celou akcí zajišťoval MVDr. Ing. Pavel Hrdina. Dnem nás doprovázely trubačky, členky klubu DČM, které přinesly zkouškám slavnostní tradiční atmosféru.

Celkem se na zkoušky přihlásilo 11 psů, 5 ohařů, 6 ostatních plemen. Vůdci a vůdkyně byli z různých okresů. Zkoušky úspěšně dokončilo 9 psů, dva vůdci odstoupili. Vítězem skupiny ohaři se stala MUDr. Jana Zahálková, Ph. D se svou fenkou MOK Bella Casa de canela. Na druhém místě se umístil pan Patr Šmíd s psem VOK Argo Neowille a na třetím vůdkyně Marcela Zouharová s fenkou IS Chasing Fantasy z Arislandu. V ostatních plemenech se na prvním místě umístil pan Petr Král s psem plemene WSS Dark Den Bludov. Na druhém místě se umístila fenka JDrS Gargamelica z Fíkovho dvora s vůdkyní Zuzanou Matějkovou a na třetím ASS pes Ux zo Sandenca s vůdkyní Kamilou Šobáňovou.

Závěrem bychom rády poděkovaly sponzorům - PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., Profi Hunter s.r.o. (pan Daniel Vyoral), MS Kojetínek Veletiny z.s., Českomoravská myslivecká jednota, z.s., VETERINÁRNÍ AMBULANCE Hluk, Marian Mokryš, Přemysl Hauerland, CHS Javikolla a CHS Bonny Edelweiss. Velké poděkování patří také všem, kteří se na vzniku a průběhu zkoušek podíleli, ať už to byli ochotní členové MS Kojetínek Veletiny, z.s., kteří pro nás připravovali honitbu a poskytli nám zázemí, či členové MS Bukovina Popovice, z.s. a také všem přátelům myslivosti, kteří se do akce zapojili, vč. fotografa pana Václava Přibáně.

Fotografie z akce naleznete v galerii

 

Členská schůze v Blatné

Tentokrát se naše členská schůze konala v jižních Čechách. Členky dorazily v hojném počtu. Byla proto příležitost seznámit se a také popovídat o různých zážitcích, které měly členky během minulého roku. Schůzi zahájila předsedkyně klubu Jiřina Špálová. Následně dostaly slovo i všechny členky rady, které ostatní seznámily s chodem klubu, jeho finanční stránkou, klubovým kalendářem a také s akcemi, které chystáme na tento rok. Program byl opravdu bohatý. Odpoledne jsme navštívily vodní zámek i s přilehlou oborou s daňky. Pak jsme se přesunuly na prohlídku zámeckého pivovaru a lihovaru. Večer jsme zakončily ochutnávkou místních specialit. Za pozvání do Blatné děkuji panu baronu Hildprantovi a p. Šitnerovi.

 

Klubová naháňka v Hartmanicích

Už se stává tradicí hned na začátku roku být v Hartmanicích. Uprostřed Šumavy v krásné přírodě a s milými lidmi. Děkujeme místním sdružením za krásnou přípravu a pozvánku na náháňku. Sice jsme toho moc neviděly a nestřelily, ale to nevadí. Užily jsme si krásný den. Děkujeme a těšíme se na další rok.

 

Křest klubového kalendáře

Pokřtili jsme náš klubový kalendář. Stálo to za to!!!

Kmotrem se stal prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.. Je to jediný profesor myslivosti v České republice. Nikoho jiného jsme si tedy nemohly přát.

Děkujeme Václavu Přibáňovi za krásné fotky, které můžete v kalendáři vidět.

Přejeme tedy našemu kalendáři vše nejlepší a ať se našim členkám a sponzorům líbí!!!

 

Akce klubu v roce 2018

Místo / Termín

Popis

Zaštiťuje

Dámská naháňka

MS Hartmanice

6. 1. 2018

 

Naháňka na černou v krásném prostředí Šumavy

 

Jana Kollandová, Jiřina Špálová

Poznejte krásu jižních Čech spolu s členskou schůzí klubu Blatná
10. 3. 2018
Schůze členek klubu spojená s doprovodným programem

Návštěva vodního zámku s dančí oborou a místní lihovar s pivovarem
Libuše Poskočilová,
Jiřina Špálová

Silva Regina

Výstaviště, Brno

8. - 12. 4. 2018

Myslivecká výstava v Brně.

 

Marie Nováková

Zkoušky vloh Uherské Hradiště
28. 4. 2018
Po úspěchu v minulém roce jsme i pro tento rok rozhodly uspořádat další zkoušky psů pro dámy v české myslivosti Jana Kollandová

Účast na výstavě Natura Viva

Lysá nad Labem

23. - 27. 5. 2018

Oborová výstava určená pro myslivost, rybářství, včelařství. Aktivní účast našeho klubu.

 

Jiřina Špálová, Marie Nováková

Národní myslivecké slavnosti Ohrada a rodinný víkend na Ohradě

Ohrada,

Hluboká nad Vltavou

23. - 24. 6. 2017

 

 

Tradiční akce, kterou spojíme s rodinným víkend, ubytování v kempu a výlet na zámek Hluboká

Pavla Bláhová, Kateřina Hájková

Mezinárodní konference dámských klubů - Artemis CIC Ilomatsi, Finsko
17. - 20. 8. 2018
Tentokrát budeme mít možnost poznat kolegyně z ostatních evropských klubů ve Finsku Pavla Bláhová
VI. Mezinárovní konference spojená s lovem křepelek Bečej, Srbsko
24. - 26. 8. 2018
Jako každý rok, tak i tento jsme dostali pozvánku do Srbska na lov křepelek Pavla Bláhová
Střelecké závody klubu Světnov, Žďár nad Sázavou
25. 8. 2018
I tento rok se potkáme při klubových střelbách. Pojďte si s námi zasoutěžit! Jiřina Špálová
Myslivecké odpoledne nejen pro děti Myslivecká chata na Lopatech, Černá Hora
25. 8. 2018
Dětský den společně s naším klubem Kateřina Hájková
I. mezinárodní konference dámských myslivců Trento, Itálie
31. 8. - 2. 9. 2018
Pozvánka od našich italských kolegyň, které poprvé organizují tuto konferenci Pavla Bláhová
Hon na drobnou Myštice
1. 9. 2018
Naše členky mají možnost se zúčastnit honu na kachny v jižních Čechách Patricie Jakešová
Západní Čechy s DČM Kladská, Mariánské Lázně, Kynžvart
7. - 9. 9. 2018
Víkend plný zábavy i překvapení! Jiřina Špálová
Návštěva oděvní firmy Margita Čadečka, SK
21. 9. 2018
Pojeďte s námi navštívit oděvní firmu na Slovensku. Podívat se, jak vznikají myslivecké obleky a také něco nakoupit!! Jana Kollandová
Myslivecká výstava Národní zemědělské muzem Praha
20. 10. 2018
Pojďme se podívat do našeho velkoměsta Kateřina Hájková
Barokní svatohubertské slavnosti Loučeň
3. 11. 2018
Přijďte s dětmi si užít krásné zámecké prostředí s kouzlem myslivosti Jiřina Špálová
Tradiční dámská naháňka MS Lhotky Černá Hora
24. 11. 2018
 
Opět se uvidíme na naháňce na černou zvěr na Moravě Kateřina Hájková

České Myslivecké Vánoce

Rudolfinum, Praha

2. 12. 2018

Za kulturou a nádhernou hudbou v předvánočním čase, navazuje procházka Prahou

 

Jiřina Špálová

Procházka adventní Prahou

Praha

2. 12. 2018

Už po páté se půjdeme podívat na Vánoční stromeček a možná bude i plavba po Vltavě

 

Jiřina Špálová