Akce a činnost klubu v roce 2017

Jedná se o akce, které pořádáme v rámci našeho klubu. Více fotografiií nalenete v naší fotogalerii 2017

Klubová naháňka v MS Hubert

Je víkendový den, 9. prosince 2017 a my přijíždíme na Vysočinu. Na letošní poslední klubovou akci. S přibývající nadmořskou výškou zaznamenáváme víc a víc sněhové pokrývky a úměrně s ní ubývájí teplotní stupně. PTady, na úpatí Železných hor v obci Horní Bradlo ukazuje náš teploměr -5 stupňů, navzdory tomu se z mírné oblačnosti snaží prokouknout i sluníčko. Všichni se scházíme v blízkosti rekonstuovaného zámečku a vlastně pod samotným národním Stromem roku 2016 a třetím nejkrásnějším Evropským stromem roku 2017 – lípou na Lipce.  Vítá nás předseda a hospodář spolku, seznamují nás se svojí historií a následně s organizací celého loveckého dne. Ten bude končit v odpoledních hodinách večeří a poslední lečí s tombolou.      

Odjíždíme do honitby, jsou pro nás připraveny dvě obstoupené leče, které by měly prověřit naše lovecké umění. Snad každá z našich členek nebo její garde měla možnost vidět zvěř, většina z nás střílela a ty šťastnější i lovily. Výřad je přichystán nedaleko za obcí a nás při něm zastihuje sluníčko, jež se začíná ukrývat za nedalekými vršky stromů lesa, odkud sem byla dopravena ulovená zvěř. Nástup, vzdání pocty ulovené zvěři, slavnostní tóny, předání úlomků šťastným lovcům, chvíle zamyšlení, gratulace v neposlední řadě pak obdarování pamětními dárky, nás, žen v zeleném.  A rychle do tepla, kde na nás již čeká dobrá večeře, povídání s přáteli, vyhlášení krále (královny) honu, kterou se stala naše členka Jiřina Špálová a pak losování cen z bohaté tomboly.      

A mně nezbývá, než jménem asi všech zúčastněných, ale především jménem členek klubu DČM, poděkovat všem kolegům z Mysliveckého spolku Hubert Horní Bradlo za krásný den, bezvadnou organizaci, za jejich snahu a postoj k tomu, že i žena myslivec může být rovnocenným partnerem nejen v myslivosti, ale i při lovu! Za krásné vzpomínky v podobě fotografií děkujeme našemu kolegovi Lubomíru Stejskalovi, který nás celý den doprovázel s fotoaparátem. Děkujeme!     

Marie Štefánková - členka klubu

 

Je víkendový den, 9. prosince 2017 a my přijíždíme na Vysočinu. S přibývající nadmořskou výškou zaznamenáváme víc a víc sněhové pokrývky a úměrně s ní ubývájí teplotní stupně. Pro některé z nás první pozdrav letošní zimy. Tady, na úpatí Železných hor v obci Horní Bradlo ukazuje náš teploměr -5 stupňů, navzdory tomu se z mírné oblačnosti snaží prokouknout i sluníčko. Občasný poryv větru se nám pokouší předvádět své nástrahy na drsné Vysočině. Jsme v Lipce, vísce nedaleko Horního Bradla na okrese Chrudim. Tady má své působiště Myslivecký spolek Hubert, ke kterému jsme pozvány s naším Klubem Dámy české myslivosti na další loveckou akci – naháňku na zvěř černou. Všichni se scházíme v blízkosti rekonstuovaného zámečku a vlastně pod samotným národním Stromem roku 2016 a třetím nejkrásnějším Evropským stromem roku 2017 – lípou na Lipce. Mnohé z nás se vidí opět po delší době, jsou mezi námi i úplně nové tváře. Přijetí ze strany hostitelského spolku je srdečné, přátelské a po dobré a bohaté snídani se odcházíme fotit do klubového archivu k samotné památné lípě. Pak přichází slavnostní nástup na kterém stojí sedm desítek lovců, honců, psovodů a ostatního personálu. Vítá nás předseda a hospodář spolku, seznamují nás se svojí historií a následně s organizací celého loveckého dne. Ten bude končit v odpoledních hodinách večeří a poslední lečí s tombolou.      Odjíždíme do honitby, jsou pro nás připraveny dvě obstoupené leče, které by měly prověřit naše lovecké umění. Všichni jsme rozděleni do dvou křídel, první leč se obstavuje. Procházíme krásnou přírodou, kterou v nočním čase pohádkově pocukroval sníh a přidal tak na lovecké atmosféře. Nyní už je to i na některých našich kolegyních a všech ostatních, kteří vstupují do leče, do zasněženého porostu. A krátce po prvním hlubokém štěkotu psí smečky, po hlasech honců plných odhodlání zazní první výstřely. Tech bylo v první leči na tři desítky a některé ze střel nachází svůj cíl. Asi po půldruhé hodině končí lov a členové mysliveckého spolku dopravují na místo určeného srazu celkem sedm kusů černé zvěře, vše  selata do hmotnosti čtyřiceti kil. Lovilo se zodpovědně. Snad každá z našich členek nebo její garde měla možnost vidět zvěř, většina z nás střílela a ty šťastnější i lovily. Přesouváme se k místní malé rezervaci, k Pralesu a tady na jeho okraji nás před další lečí čeká bohatá svačina a při ní, jak jinak, vyprávíme si mezi sebou své zážitky. A to tak dlouho, než nás hlas lesnice jedné z našich kolegyň nevybídne k ukončení toho vyprávění a přípravě k dalšímu lovu. Odcházíme jen kousek dál a opět se dělíme na dvě křídla. Honci opět zahajují svoji práci a jsou slyšet první výstřely. Černá zvěř ale úspěšně uniká, v leči zůstává jedna kmotra, která zpestří náš výřad.      Ten je přichystán nedaleko za obcí a nás při něm zastihuje sluníčko, jež se začíná ukrývat za nedalekými vršky stromů lesa, odkud sem byla dopravena ulovená zvěř. Chystá se výřad a vše, co k takovému aktu patří. Nástup, vzdání pocty ulovené zvěři, slavnostní tóny, předání úlomků šťastným lovcům, chvíle zamyšlení, gratulace v neposlední řadě pak obdarování pamětními dárky, nás, žen v zeleném. A vše vychází asi podle plánu, protože i zapadající sluníčko ubírá na intenzitě a přichází mrazivý podvečer, do kterého se chystá další sněhová nadílka. A proto rychle do tepla, kde na nás již čeká dobrá večeře, povídání s přáteli, vyhlášení krále (královny) honu, kterým se stala naše členka a pak losování cen z bohaté tomboly.      A mně nezbývá, než jménem asi všech zúčastněných, ale především jménem členek klubu DČM, poděkovat všem kolegům z Mysliveckého spolku Hubert Horní Bradlo za krásný den, bezvadnou organizaci, za jejich snahu a postoj k tomu, že i žena myslivec může být rovnocenným partnerem nejen v myslivosti, ale i při lovu! Za krásné vzpomínky v podobě fotografií děkujeme našemu kolegovi Lubomíru Stejskalovi, který nás celý den doprovázel s fotoaparátem. Děkujeme!     No a sama za sebe...?! Děkuji našemu klubu! Děkuji, že jeho prostřednictvím poznávám a potkávám spoustu skvělých lidí, že mám nové přátele a to nejen ve svém mysliveckém životě! Dovolte mi proto, abych jim, ale i Vám všem popřála krásné vánoční svátky a do dalšího roku, nejen toho mysliveckého, hlavně pevné zdraví!
 

Koncert České myslivecké vánoce v Rudolfinu

Už několik let se pravidělně setkáváme na koncertu, který je laděn v duchu mysliveckých vánoc a tradic. Tóny lesních rohů nám 3.12. připomněly, že Vánoce jsou už opravdu za dveřmi. Letošní 8. ročník nás díky vystoupení dětí s doprovodem navíc zanesl i do dalekého Japonska

Některé členky pokračovaly po koncertně na Staroměstské náměstí, Kampu i Pražský hrad. 

 

Vice ve fotogalerii

 

Naháňka v Černé Hoře

Už třetí náháňku pro nás 25.11. zorganizovala naše členka Kateřina Hájková v mysliveckém sdružení Lhotky Černá Hora. Děkujeme organizátorům za skvěle připravenou akci. Posezení při poslední leči bylo neopakovatelné a doufáme, že členky, které přijely, si odvezly spoustu nejen loveckých zážitků!!

Vernisáž fotografií na Mendelově univerzitě v Brně

V pátek 24. listopadu proběhla na Mendelově univerzitě v Brně vernisáž fotek, které vznikaly při přípravě kalendáře DČM pro rok 2018. Autorem fotografií je Václav Přibáň. Děkujeme Mendelu, zejména pak LDF a konkrétně Ing. Radimu Plhalovi, Ph.D. za bezvadnou spolupráci. Výstava fotek potrvá do konce roku 2017, je volně přístupná. K jednotlivým zobrazením tradic jsou na místě připraveny české texty s anglickým překladem. Ať se Vám výstava líbí!


Hubertská mše v Praze - Kunraticích

Již šestá Svatohubertská mše se uskutečnila v sobotu 18. listopadu 2017 v 10.00 hodin ve zcela zaplněném a slavnostně nazdobeném barokním kostele sv. Jakuba Staršího  v pražské městské části Kunratice.  Na přípravě a organizaci slavnostní mše se podílelo myslivecké sdružení Světice z.s. společně s římskokatolickou farností Kunratice, nadačním fondem Healthy heart a klubem Dámy české myslivosti ČMMJ. 

O jedinečný a nezapomenutelný zážitek se zasloužilo hudební provedení sváteční mše Petra Vacka Pražským trubačským sborem vedeným Kristýnkou Vackovou.  K celkově povznášející slavnostní náladě přispěl i bohatě zdobený interiér kostela s výjevy ze života sv. Jakuba a s nesčetnými sochařskými a malířskými díly.

Svatohubertskou mši za zemřelé i žijící myslivce, hajné, revírníky a lesníky jako poděkování  za dar života, přírody, veškerou floru a faunu a s prosbou za životní prostředí, sloužil úžasný farář P. Mgr. Konstantin Petr Mikolajek O.Praem z Říčan, který se věnuje také myslivosti a ví, o čem mluví. Při své promluvě se zmínil o legendě "Svatého Huberta", o jeho rozhodnutí zříci se světských radovánek a stát se knězem, když se mu při lovu zjevil jelen se zářícím křížem mezi parohy. Na jeho památku se konají již tradičně svatohubertské mše k poctě české myslivosti, lesů, zvěře a přírody. 

Nejvíce pak zdůraznil nutnost vzájemné lásky a přátelství, lásky k přírodě, ke všemu živému, i přátelství mezi samotnými myslivci. Zdůraznil respektování přírody, mysliveckých tradic a zvyklostí a respektování myslivecké etiky. Myslivost není jen o lovu,  poznávání a pozorování přírody, nýbrž působí i na lidská srdce a rozum.  

Myslivecké slavnosti v Národním zemědělském muzeu v Praze

Již po druhé jsme se sešly 14. listopadu v Praze. Pro děti jsme připravily stezku se zábavným kvízem, který prověřil i znalosti rodičů. Ty nejšikovnější dostali menší sladkost a dárek s mysliveckou tématikou. Touto cestou děkujeme všem členkám, které se akce účastnily a celý den se staraly o děti někdy i vlastní.

 

 

Soutěž o nejlepší guláš v Zahrádkách

Již po 4. jsme se letos 2.9.  zúčastnily soutěžního klání v Zahrádkách u České Lípy. Letos jsme sice nesoutěžily, ale věnovaly jsme se dětem, které se v hojném počtu soutěže také zúčastnily.

Připravily jsme stanoviště, kde děti poznávaly a popisovaly zvěř, určovaly druhy dřevin a nakonec poznávaly rostliny a určovaly stopy. Samozřejmě jsme měly připravené varianty pro menší a větší děti. Všechni se opravdu snažili, občas i rodiče nebo prarodiče a byli moc šikovní. Děti za odměnu získaly pracovní materiály, pexaso, magnetky se zvěří a snad si odnesly i trochu nových znalostí.

Těšíme se za za rok. Fotografie jsou umístěné v galerii.

 

Mezinárodní konference v Srbsku, spojená s lovem

Dámský myslivecký klub v Srbsku pořádal již 5. ročník mezinárodní konference spojené s lovem a několik našich členek se zúčastnilo i letošního ročníku. Letos 25.-28.8. se setkání zúčastnilo zhruba 60 dam ze 7 zemí - Srbska, Chorvatska, Maďarska, Bulharska, Slovinska, Slovenska a Česka. My jsme se zúčastnili již po 4. a jelo nás včetně partnerů 10. Cesta z Prahy trvá autem zhruba 10 hodin, i s přestávkami, takže se to rozhodně dá bez problému zvládnout.

Jako obvykle nás čekalo velmi teplé počasí, pro nás nezvyklých 38°C, ale hlavně spoustu milých zážitků. Konference byla zaměřena na ochranu zajíce v zemědělské krajině, což je problém i u nás -  stále se opakuje nedostatek nezávadné vody, rostoucí chemizace a intenzivní zemědělství.

Do programu byl zařazen i lov. Ráno jsme byli na křepelkách, odpoledne na divokých holubech. A v obou případech jsme byli úspěšní. Odpoledne jsme si zkusili i místní tradiční soutěž - střelbu vajec a ani tady jsme České republice rozhodně ostudu neudělali.

Oba večery pro nás byl přichystaný program s bohatou nabídkou místní kuchyně. Naše členka - PhDr. Nováková sebou vezla lesnici, vnesli jsme tedy i trochu našich mysliveckých tradic. Druhý večer byl organizovaný galavečer s tombolou, ve které naše členka paní Horáková vyhrála první cenu - týdenní pobyt v aprtmánu na Šoltě v Chorvatsku.

No zkrátka, vážně jsme si to všichni moc užili. Přidejte se příští rok. Fotografie jsou v galerii.

 

Střelecké závody klubu

Již pátý ročník střeleckých závodů se letos 12.-13.8. konal na střelnici Rudné doly v blízkosti Krucemburku.

Stejně jako v předchozích ročnících byli soutěžící rozděleni do smíšených družstev. U jednotlivců se hodnotila celková úspěšnost zásahů, samostatně pro dámy a muže. Stříleli jsme 2 x 15 asfaltových holubů, včetně dvojstřelů a pro zpestření jsme přidali i střelbu ze vzduchovky, protože střelnice není přizpůsobena na střelbu z malorážky.  Družstva čekalo prověření znalostí nejen z oblasti myslivosti – v testu se objevili otázky z myslivecké mluvy, historie ČMMJ, kynologie, ale i morseovka, test paměti, odhad vzdálenosti nebo například tipování, kolik žije v ČR lidí s příjmením Pytlák. Prostě vše přizpůsobené tak, aby byla příjemná atmosféra a i ti, kteří nebyli moc úspěšní, odjížděli s dobrou náladou.

Pro všechny závodníky bylo připraveno spoustu cen, perfektní bylo i zajištění služeb ze strany střelnice, výborné jídlo, některé členky ještě přivezly drobné občerstvení. Kolegyně Ivana Čtrnáctá zajistila pro klub krásný putovní pohár, tak uvidíme, čí jméno se tam objeví příští rok.

Ale asi Vás hlavně zajímá, kdo vyhrál. Na prvním místě v kategorii žen se umístila Ing. Jiřina Špálová, na druhém paní Ivana Čtrnáctá, na třetím Ing. Gabriela Malá. V kategorii mužů získal pohár za první místo Eduard Mach, na druhém místě byl Lubomír Stejskal a na třetím Ing. Štěpán Lukeš.

 

 

Historicky první zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů pod hlavičkou DČM

Klub DČM sdružuje ženy se společným zájmem a tím je myslivost. A jednou z jejich neodmyslitelných součástí je kynologie, která právě spoustu žen k myslivosti přivedla. Proto klub přijal s nadšením loňský příspěvek naší členky, která vystoupila s návrhem, že by po záštitou svého domovského OMSu zkoušky uspořádala.

První prázdninový den, 1.7., se stal zároveň i prvním dnem, ve kterém se pod hlavičkou klubu DČM konaly barvářské zkoušky loveckých psů. Místo pro konání akce bylo ideální, zázemí měli na starost členové domácího spolku Troják Věžky – Zlobice, z.s. pod taktovkou zkušeného kynologa Břetislava Jelínka, který byl ředitelem a duší celých zkoušek. OMS Kroměříž zastupoval pan Jindřich Šimara, ten byl zároveň hlavním rozhodčím, jenž dohlížel na ostatní pouze dámské rozhodčí. Prestiž akce byla pozvednuta i návštěvou významného kynologa nejen prostějovského okresu pana Zdeňka Kunce, který přišel vůdkyně podpořit společně se zástupcem OMS Prostějov panem Janem Tomanem. Celý den dokumentoval fotograf pan Václav Přibáň. Akce byla doprovázena celodenním programem pro děti, který si připravily členky klubu. Ty měly zastoupení i jako trubačky.

 

Přihlášeno bylo celkem 16 psů, na startu jich pak bylo celkem 12. Zastoupení plemen bylo široké, dostavili se 3 němečtí křepeláci, border teriér, velšteriér, 2 jezevčíci drsnosrstí, 2 irští červenobílý setři, výmarský ohař krátkosrstý, bulteriér, 2 maďarští krátkosrstí ohaři. Zahájení za zvuku loveckých fanfár proběhlo v překrásném prostředí zámeckého parku ve Věžkách. Po představení rozhodčích, pořadatelů a i jednotlivých vůdkyň se účastníci dle losů rozdělili do skupin a vydali se k vykonání samotných disciplín. 1 pes během zkoušek odstoupil, 12 psů složilo zkoušky úspěšně. Z toho 3 psi dokončili v I. ceně, 7 psů ve II. a 2 ve III. Vítězkou se stala zkušená fena MOK Adryn z Pelestrovských lesů s vůdkyní Zuzanou Matějkovou. Na druhém místě se umístil NK Lucas Any-Bon s vůdkyní Bc. Michaelou Gavendovou a třetí byla fenka NK Chita z Doberské stráně s Kamilou Šobáňovou. Oba křepeláci jsou mladí pracovně velmi nadějní psi, kteří svou pracovní kariéru teprve začínají. Některé z vůdkyň byly se svými psy na zkouškách poprvé a svěřily se, že pokud by to nebyly ryze dámské zkoušky, nešly by. Jsme tedy rády, že jsme mohly přispět k získání LUP loveckých psů a věříme, že to nebudou pro vůdkyně zkoušky poslední. Gratulujeme všem úspěšným vůdkyním a jejich čtyřnohým parťákům a přejeme jim mnoho dalších společných úspěchů a radostí.

 

Díky patří všem sponzorům, kteří se podíleli jak na uspořádání celé akce, tak tím, že přispěli  hodnotnými cenami. Hlavní sponzoři akce byli: ČMMJ, z.s., OMS Kroměříž, Fitmin, Global Business s.r.o., Záhoří Rudel, Chovatelská stanice a lovecká smečka Bonny Edelweiss, Lubomír Fiala Zářičí, Pavel Končitík, VK – Drcman, Emilie MatuštíkováLES A ZAHRADA s.r.o., DOGSTORE.CZ. Děkujeme i přítomným členkám klubu, adeptům OMS Kroměříž a všem, kteří akci podpořili jak svou vlastní účastí, tak drobnými pozornostmi pro vůdkyně i přítomné děti. Zcela na závěr děkujeme naší člence Soni Stančíkové, která stála za myšlenkou a realizací zkoušek Za její ochotu, čas a nadšení při pořádání a organizaci pro klub tak významné a mohu bez obav říci i úspěšné akce.

 

Děti, sluníčko a náš klub na Ohradě

I náš klub se 24.6.  zúčastnil tradičních národních mysliveckých slavností na loveckém zámečku Ohrada.

Pokud jste se této krásné akce zúčastnili, mohli jste vidět naše členky při práci s dětmi. Náš stánek byl maximálně věnován dětem. Jako každý rok nám počasí přálo a sluníčko poctivě svítilo po celý den.

Tentokrát si děti kromě kreslení zvířátek mohly vyzkoušet zbrusu nová dřevěná tiskátka ve tvaru stop našich zvířat. Musím říci, že o tuto činnost byla občas velká bitva. Stánek místy musel zvládnul i deset dětí najednou. Občas nám i rodiče děti nechali, aby si mohli slavnosti užít.

Dalším lákadlem byl dendrofon. Je určen k porovnávání různých vlastností dřev různými smysly – zrakem, hmatem a hlavně sluchem. Připraveným „tloukem“ můžete s různou intenzitou ťukat do větví a naslouchat zvukům, rytmům, případně melodiím, které se podaří vyloudit.

Za odměnu děti dostávaly malé pozornosti a krásné knížky od ČMMJ.

Děkujeme všem našim členkám, které se těchto akcí účastní a obětují svůj čas pro prezentaci našeho klubu a při práci s dětmi!

 

Senoseče a ochrana zvěře před zemědělskými stroji

I naše členky pomáhají... :-)

Marie Štefánková se synem Tobíkem.

A další naše členka Lucie Kolouchová.

Už poněkolikáté jsem se letos se svými psy zúčastnila vyhánění ve spřáteleném MS Hradišťko. Dobře zde funguje zapojení dobrovolníků přes portál Senoseče, ale hlavně zde skvěle fungují myslivci, kteří sami obvolávají zemědělce a zjišťují, kdy se bude sekat. Trochu hůře pak fungují samotní zemědělci, jimi poskytnuté informace je třeba neustálými dotazy zpřesňovat. Prochází se zde velké louky, řádově desítky hektarů vzrostlé traviny, většinu „vyhaněčů“ tvoří místní myslivci plus spřátelení myslivci, zapojují se ale právě i dobrovolníci, letos tu byl i zástupce portálu Senoseč online spolu se studenty s ČZU, kteří jedno z nalezených srnčat opatřili GPS obojkem. Díky němu jsme se o pár dní později dozvěděli, že jedno z námi vynesených srnčat je živé a zdravé v nedalekém lese. Je to hezký pocit, který za úmornou práci ve vysoké trávě stojí. Vyhánět chodím se svými dvěma LUP psy, kokršpanělem a jezevčíkem, který ovšem musí být pod důkladným dozorem. Psi anebo pohyb nás lidí vyplaší dospělé srny a starší srnčata, novorozená srnčata hledáme my lidé v místech zálehů, ze kterých vybíhala dospělá zvěř. Vyhání se zde těsně před sečí a ze zkušenosti musím říci, že nelze souhlasit se skeptickými názory některých znalců, podle kterých má cenu pouze zapachovávání dlouhodobé a práce těsně před sečí je zbytečná. Výsledky z vyhánění, kterých se účastní, mluví díkybohu jinak.

 

 

 

 

NATURA VIVA

Už poněkolikáté se 24.-28.5. náš klub prezentoval během výstavy NATURA VIVA v Lysé nad Labem, která patří mezi největší myslivecké výstavy v Čechách. Služby na stánku si rozdělily členky. Za přípravu stánku děkujeme: Michale Metličkové, Jiřině Špálové, za prezentaci členkám paní Frolkové, Obrdové, Drábikové, Poskočilové, Štefánkové, Fárce, Krčilové, Čtrnácté a všem, které se u nás zastavily. Děkujeme přítomným dámám (a jejich dětem i partnerům) za prezentaci.

Výstava opět nabízela možnost nakoupit si mnoho užitečných, i méně užitečných (zato hezkých) potřeb. Výstavy se zúčastnilo několik našich obchodních partnerů, u kterých naše členky mohly využít klubové slevy.  Během výstavy se do klubu přihlásily další nové členky, které tímto vřele vítáme.

Náš stánek stál v těsné blízkosti hlavního vstupu ČMMJ, kde byla možnost podepisovat petici proti zbraním, kterou řídí a koordinuje organizace LEX. Stánek ČMMJ byl středový a po jeho obvodu se prezntovaly všechny klubu ČMMJ a všeobecná pojišťovna HALALI. Stánek ČMMJ navštili mimo jiné 2 kandidáti na prezidenta pan Drahoš a Horáček, dále pan Babiš, Sobotka, zástupci z MZe i MV a mnoho dalších.

Více fotografií zde: foto 2017

Cesta za rytíři z Blaníku

Ve dnech 22. – 23. 4. 2017 jsme se sjeli do Vlašimi, městečka, které se rozkládá v přívětivé, typicky české prahorní části Českomoravské vysočiny, kterou protéká řeka Blanice. Je nazývána srdcem Podblanicka. Členky Klubu pocházejí z nejrůznějších míst v republice. Proto jsme dalším místem poznávání vybrali Kraj blanických rytířů se slavnou blanickou legendou o spícím vojsku. Pozvánka směřovala nejen k DČM, ale celé veřejnosti. Rádi jsme přivítali nečleny Klubu i pány myslivce s dětmi.

V sobotu jsme se sešli v Domě přírody Blaníku, který stojí asi 3 km pod horou. Z celé republiky se nás sešlo čtrnáct s pěti dětmi. Typické deštivé aprílové počasí nás nezastavilo. Po úvodním video představení oblasti jsme, vyrazili na Velký Blaník, který je centrem CHKO Blaník. Na jeho vrcholu od roku 1941 stojí rozhledna ve tvaru husitské hlásky, která se tyčí mezi cennými bukovými lesy. I nejmenší dvouleté děti statečně vystoupaly k tomuto vrcholu. Během cesty jsme si společně hráli na naučné stezce „S rytířem na Blaník“ s 13 ti informačními tabulemi a 17 ti hravými zastaveními pro děti, která vede přes vrchol až k Louňovicím pod Blaníkem. Pro některé byl i zážitek vystoupat na rozhlednu.

Zmoklí a lehce znaveni jsme se přesunuli do Vlašimi na zámek, kde se nachází expozice Auerspergů, Dějiny zámku, Historie vlašimského zámeckého parku, expozice Příroda Podblanicka, Zrcadlo minulosti, S přesnou muškou - Tradice střelectví a zbrojařství. Ve věži jsme zhlédli výstavu Město pod věží aneb Vlašim na dlani s vyhlídkou do okolí zámku. Také nás zaujala zmínka, že se zde cestou na Moravu zastavil Zikmund Lucemburský. Z historie jsme se přesunuli do reality a navštívili jsme para ZOO, kde je unikátní expozice volně žijících živočichů a řada dalších zvířat, která byla přijata do záchranné stanice, ale pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody. V eko obchůdku jsme si mohli doplnit naše knihovny o další atlasy, hry a metodiky pro práci s mládeží.

Po vydatné obědo - večeři jsme se přesunuli do obory SB, kde jsme se zúčastnili krmení jelenů, daňků a potěžkali jsme jejich letošní největší „zlaté“ shozy. Přes únavu v mokrém oděvu jsme v tichosti a s úctou sledovali královskou zvěř. Pro mnohé se stala tato podívaná jedinečným zážitkem.  V neděli někteří vyjeli k návštěvě zámku Jemniště, vzdáleném pár kilometrů od Vlašimi.

Všichni účastníci setkání obdrželi dárkové taštičky s pozorností a materiály o nádherné Podblanické oblasti. Co dodat? I přes nepřízeň počasí panovala dobrá nálada, pohoda i spokojenost. Děti byly zvídavé se spoustou otázek a statečné ve zdolání Blaníku. Všem se Podblanicko zalíbilo a určitě nezůstane při jedné návštěvě. Chtěla bych poděkovat vedoucímu Domu přírody p. Červenkovi, který se o nás vzorně staral, Ing. J. Vaníčkovi za pěkně připravenou návštěvu obory a celému týmu DČM za možnost se potkávat a uskutečňovat tato smyslu plná setkávání.

 

Členská schůze DČM a odborná konference

Ve dnech 17. -18.3 2017 se konal v krásných prostorech Šiklova Mlýna u Zvole u Pernštejna X. ročník konference Výživa, nedílná součást léčby závažných chorob, pořádaná Klinikou nefrologie l. Lékařské fakulty university Karlovy, pražským Institutem klinické a experimetální  medicíny, za pomoci Nadačního fondu Healthy Heart, s přispěním Potravinářské komory ČR, Českomoravské myslivecké jednoty a České nadace ledvin.

Konference se věnovala problematice vlivu výživa na zdraví, technologickým procesům a legislativní problematice v potravinářství. Na  konferenci, jejímž garantem byla prof. MUDr. Věra Adámková,CSc.,vystoupila s velmi  zajímavou přednáškou Ing. Jiřina Špálová, která se  věnovala hlavně legislativním otázkám v myslivosti v návaznosti na výživu. Konference se dále zúčastnilo několik dalších členek KDČM, které se zapojily aktivně do odborné diskuse. ¨

K velmi příznivému hodnocení konference jejími účastníky přispěly kvalitní hotelové služby i příjemné prostředí konferenčních prostor a okolí v areálu Šiklova mlýna.

Prof. MUDr.Věra Adámková,CSc.

 

Po krásné konferenci se konala členská schůze. Měly jsme několik k bodů k jednání a nejdůležitejší z nich byla volba nové rady klubu. Nové členky této rady najdete na: Rada Klubu

Projednávaly jsme i chod klubu spolu s akcemi, které budeme pořádat. Náplň členské schůze byla opravdu bohatá. Večer jsme zakončily zábavně a společensky. Hostitelé z Šiklova mlýna zajistili bohatý program - kovbojské představení, vrhače nožů, hru s pistolemi a zazpíval nám i Jožka Šmukař. Během večera jsme mohly ochutnávat několik druhů zvěřiny. Tímto děkujeme majiteli a zaměstnancům ze Šiklova mlýna. Starali se o nás perfektně.

 


Už po třetí jsme zavítali i s našimi partnery do Hartmanic

V sobotu 14. ledna2017 uspořádal myslivecký spolek Hartmanice již třetí ročník naháňky pro klub DČM. Tato akce se již opravdu stává tradicí a to jak pro dámy, tak pro členy spolku Hartmanice. Z našeho klubu dorazilo aktivní jádro, které se zúčastňuje většiny akcí. V pánské společnosti jsme však nebyly sami. Letos jsme pozvaly i druhý dámský klub Diana, I. myslivecký spolek žen. Musíme říci, že akci jsme si náležitě užily a doufáme, že společné dámské akce budou pokračovat.

Jako každý rok se sraz konal před hotelem Vintíř v Hartmanicích. Počasí jsme měly jak na objednávku. Bílé vrcholky hor, bílá pole, bílé louky, bílé cesty, prostě všechno bylo bílé. Sníh padal vytrvale celý den, jedním slovem pohádka. Tentokrát se na akci podílely již dva myslivecké spolky, tudíž jedna leč proběhla v honitbě MS Hartmanice a druhá v honitbě MS Kundratice. Hned v první leči se podařilo ulovit tři kusy jelení zvěře a to pouze jedinému střelci panu Královi, tím se také stal králem celé naháňky.

Tímto bychom rády poděkovaly mysliveckým sdružením za skvělou organizaci i přípravu příjemného posezení v místní sokolovně. Prostředí a atmosféra celé akce byla jedním slovem úžasná a neopakovatelná. Díky patří také fotografům, kteří si udělali čas a trávili s námi celý den - Václav Přibáň a Jaroslav Vogeltanz.

 Jako vždy i tentokrát proběhla při poslední leči tombola, která obsahovala i netradiční výhry např. živého králíka či slepici. Něco pro malé farmáře. Výhercům udělali ceny velkou a někdy opravdu intenzivní radost, která se nesla